Kend kemikalierne

Her kan du læse mere om nogle af de kemikalier, der tit når mediernes søgelys. Stofferne kan f.eks. være mistænkt for at påvirke hormonsystemet, være kræftfremkaldende, nedbryde ozonlaget og blive ophobet i fødekæden eller i naturen.

makeup

Bisphenol A  
Bisphenol A (BPA) er stof, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Bisphenol A er forbudt i materialer der har kontakt med fødevarer til børn under tre år, men findes i bl.a. kasseboner og sutteskjold.

Bly  
Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter pga. af sine unikke egenskaber. 
Desværre er bly også et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade.

Hormonforstyrrende stoffer
Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hormonbalancen, og mistænkes for f.eks. at medføre misdannede kønsorganer eller kræft. Nye undersøgelser tyder også på at de kan have betydning for fedme og hjernens udvikling.

Ftalater 
Ftalater anvendes som blødgører til plast, og kan findes i en lang række forskellige blødgjorte plast-, gummi- og skummaterialer. Nogle ftalater er på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer.

Kviksølv 
Kviksølv kan forårsage en række alvorlige skader på sundhed og miljø. Den måske alvorligste er skade på menneskers nervesystem allerede i fosterstadiet med en risiko for langsommere indlæring og udvikling hos børn.

MI  (konserveringsmiddel) 
MI er et konserveringsmiddel, der kan anvendes i en række forskellige forbrugerprodukter. MI er allergifremkaldende, og gennem de senere år har der været en kraftig stigning i allergiforekomsten hos forbrugere.

Nikkel
Nikkel bruges fx i rustfrit stål og andre metalprodukter, men også til magneter, i mønter og som grønt farvestof i glas. Nikkel findes også naturligt i vores mad. Nikkel er den hyppigste årsag til kontaktallergi i Danmark.

Organiske opløsningsmidler
Organiske opløsningsmidler er kemiske forbindelser, der kan opløse organiske stoffer, fx fedtstoffer, olie samt plast. De bruges bl.a. som rengøringsmidler og fortynder mange steder i vores hverdag. 

Ozonlagsnedbrydende stoffer 
Den mest udbredte gruppe af ozonlagsnedbrydende stoffer, CFC’erne (freon), er bl.a. blevet brugt som kølemiddel i køleskabe. Når ozonlaget nedbrydes kan det medføre hyppigere forekomst af hudkræft og øjenskader, en svækkelse af immunsystemet hos mennesker og dyr, en reduceret plantevækst på landjorden, og reduceret dyreliv i havet.

Parabener 
Parabener er konserveringsmidler, der anvendes i kosmetik, lægemidler og fødevarer. Miljøstyrelsen har i 2011 på baggrund af en ekstra forsigtig tilgang udstedt et nationalt forbud mod visse parabener i produkter til børn under 3 år.

PCB
PCB har været anvendt i byggematerialer, men er blevet forbudt, fordi det kan skade mennesker og miljø. For at undgå spredning af PCB, er det vigtigt at følge de særlige regler, der gælder for bortskaffelse af affald med PCB.

PFAS i forbrugerprodukter
På denne side får du fakta om PFAS i forbrugerprodukter og råd til, hvordan du selv styre uden om stofferne i hverdagen. PFAS er en gruppe af kemiske stoffer, og de bruges i mange forskellige dagligdags produkter. Blandt andet maling, kosmetik, udendørstøj, elektronik, skivoks og tæpper.

Triclosan Triclosan er et bakteriedræbende kemikalie, der blandt andet bruges i kosmetiske produkter såsom tandpastaer eller deodoranter.

Tjek kemien i dine varer med app

Skan stregkoden på elektronik, legetøj, møbler, tekstiler og andre varer - og tjek, om der er  problematisk kemi i varerne.

""