Hvad betyder PFAS (fluorstoffer) for min sundhed og miljøet

Der findes mange forskellige PFAS. Nogle af dem ved vi kan være problematiske for miljøet og helbredet, fordi de er svært nedbrydelige og derfor kan ophobes i mennesker og miljø via luft, vand, jord, dyr og planter. Det sker fx, når vi vasker vores udendørstøj, og PFAS ender i spildevandet. PFAS kan også forurene naturen, når de produceres på fabrikkerne, og når vi kasserer vores gamle og slidte udendørstøj.

Faktisk er der fundet spor af PFAS på meget afsides steder i verden, langt fra hvor PFAS produceres og anvendes - fx i Arktis. Selvom vi stoppede med at bruge PFAS i dag, ville der stadig gå meget lang tid, før alle spor af disse stoffer er væk.

Den største mængde PFAS får mennesker gennem de fødevarer, vi spiser. PFAS kan havne i fødevarerne enten via afsmitning fra fødevareemballager eller fra miljøforureninger. Vi er dermed udsat for PFAS fra mange forskellige kilder.

Nogle af de mest problematiske PFAS er allerede blevet forbudt, mens andre er på vej til at blive det – og Miljøstyrelsen arbejder løbende sammen med en række øvrige EU-lande på at få forbudt problematiske PFAS. Danmark har i januar 2023, sammen med Tyskland, Holland, Sverige og Norge, indsendt et begrænsningsforslag om brugen af alle PFAS.  

At fluor i tandpasta og fluor i tøj ikke er det samme ”, var blandt andet én af de myter forfatter og blogger Cana Buttenschøn fik afkræftet da hun talte med Miljøstyrelsen.

"Jeg synes det var vildt mærkelig at spørge mig, om jeg vidste om min løbejakke indeholdt fluor. ’Mel i min jakke’?" Sådan skriver træningsekspert Michelle Kristensen på sin blog, men det var ikke mel, hun havde i sin løbejakke

Linker dig til Facebook siden for Hverdagskemi