Hvad betyder fluorstoffer for min sundhed og miljøet?

Der findes mange forskellige fluorstoffer. Nogle af dem ved vi kan være problematiske for miljøet og helbredet, fordi de er svært nedbrydelige og derfor ophobes i mennesker og miljø via luft, vand, jord, dyr og planter. Det sker fx, når vi vasker vores udendørstøj, og fluorstofferne ender i spildevandet. Fluorstoffer kan også forurene naturen, når de produceres på fabrikkerne, og når vi kasserer vores gamle og slidte udendørstøj.

Faktisk er der fundet spor af fluorstoffer på meget afsides steder i verden, langt fra hvor fluorstofferne produceres og anvendes - fx i Arktis. Selvom vi stoppede med at bruge fluorstoffer i dag, ville der stadig gå meget lang tid, før alle spor af disse stoffer er væk.

Den største mængde fluorstoffer får mennesker gennem de fødevarer, vi spiser. Fluorstofferne kan havne i fødevarerne enten via afsmitning fra fødevareemballager eller fra miljøforureninger. Vi er dermed udsat for fluorstoffer fra mange forskellige kilder.

Hvis du allerede har købt udendørstøj, som indeholder fluorstoffer, er dette tøj ikke i sig selv miljø- eller sundhedsfarligt. Der er ingen grund til at behandle tøjet anderledes, end du normalt ville gøre. Men Miljøstyrelsen vil med denne kampagne gerne klæde dig på med viden om fluorstoffer til næste gang, du køber udendørstøj.

Nogle af de mest problematiske fluorstoffer er allerede blevet forbudt, mens andre er på vej til at blive det – og Miljøstyrelsen arbejder løbende sammen med en række øvrige EU-lande på at få forbudt problematiske fluorstoffer. 

At fluor i tandpasta og fluor i tøj ikke er det samme ”, var blandt andet én af de myter forfatter og blogger Cana Buttenschøn fik afkræftet da hun talte med Miljøstyrelsen.

"Jeg synes det var vildt mærkelig at spørge mig, om jeg vidste om min løbejakke indeholdt fluor. ’Mel i min jakke’?" Sådan skriver træningsekspert Michelle Kristensen på sin blog, men det var ikke mel, hun havde i sin løbejakke

Linker dig til Facebook siden for Hverdagskemi