Indberet gener fra kosmetiske produkter

Læs her, hvordan du indberetter gener fra kosmetiske produkter som cremer, make-up, sæber, parfumer mm.

Oplever du gener fra kosmetiske produkter, er det vigtigt, at du indberetter det, så Miljøstyrelsen kan gøre noget ved det. Vælger du at indberette, skal du indsende de oplysninger, som du vurderer, er nødvendige, for at Miljøstyrelsen vil kunne tage stilling til skaden. Det gør du ved at bruge vores indberetningsskema. Indberet uønskede virkninger her.

De oplysninger, du sender os, vil indeholde personlige oplysninger. Behandling af personoplysninger er omfattet af persondataforordningen og persondatalovens regler.

Hvad sker der, efter jeg har indberettet?

Når du har indberettet et produkt til Miljøstyrelsen kvitterer vi for, at vi har modtaget indberetningen. Hvis vi mangler oplysninger skriver vi til dig. Herefter hører du som hovedregel ikke mere fra os, idet din indberetning nu bliver brugt i vores videre arbejde. 

Din indberetning betyder, at vi hurtigt kan blive opmærksomme på produkter eller kemikalier, der giver gener. Indberetningerne bruges til at føre statistik over, hvilken type alvorlige gener der er set og fra hvilken type produkter.

Formålet med dette er at give os mulighed for at vurdere, om der på nogle områder er brug for bedre information eller ny lovgivning, som kan forebygge de alvorlige gener. Den pågældende virksomhed, som er ansvarlig for produktet, bliver også informeret.

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at indberetningen er af særlig alvorlig karakter, deles informationerne med de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til Miljøstyrelsen eller myndighederne i et andet land, anonymiseres informationerne, så kun alder og køn indgår i den information, der deles med de andre lande.

Miljøstyrelsen indsamler og behandler dine personoplysninger.

Miljøstyrelsen indsamler og behandler dine personoplysninger.

Du kan læse mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen under menuen Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indberetning af gener fra kosmetiske produkter.

Spørgsmål og svar til indberetning

Her kan du se svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål ved indberetning af gener fra hverdagsprodukter.  Gå videre

Læs mere om hudallergi

Mange af de indberetninger Miljøstyrelsen modtager handler om hudallergi.  Læs mere om hudallergi.