Indberet uønskede virkninger fra kosmetiske produkter

Hvis du har oplevet gener efter brug af et kosmetisk produkt (fx creme, makeup, shampoo) kan du indberette det til Miljøstyrelsen.

Oplever du gener fra kosmetiske produkter, er det vigtigt, at du indberetter det, så Miljøstyrelsen kan gøre noget ved det. Vælger du at indberette, skal du indsende de oplysninger, som du vurderer, er nødvendige, for at Miljøstyrelsen vil kunne tage stilling til skaden. Det gør du ved at bruge vores indberetningsskema på borger.dk.
Indberet 

Hvad sker der, efter jeg har indberettet?

Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at indberetningen er af særlig alvorlig karakter, deles informationerne med de øvrige EU-lande, så man på tværs af landene kan få overblik over alle de alvorlige gener, der er opstået i hele EU ved brug af kosmetiske produkter. Når en alvorlig gene indberettes til Miljøstyrelsen eller myndighederne i et andet land, anonymiseres informationerne, og kun alder og køn indgår i den information, der deles med de andre lande.

Miljøstyrelsen indsamler og behandler dine personoplysninger.

Når du indberetter en uønsket virkning ved brug af kosmetisk produkt via indberetningsskemaet, så modtager, registrerer og behandler vi dine personoplysninger. De oplysninger, du sender os, vil indeholde personlige oplysninger. Behandlingen af personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelseslovens regler.

Du kan læse mere om, hvad vi bruger dine oplysninger til, og hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven her – Sådan behandles dine personoplysninger ved indberetning af uønsket virkning ved brug af kosmetiske produkter .

Siden er opdateret 8. marts 2021

Spørgsmål og svar til indberetning

Her kan du se svarene på nogle af de mest almindelige spørgsmål ved indberetning af gener fra hverdagsprodukter.  Gå videre

Læs mere om hudallergi

Mange af de indberetninger Miljøstyrelsen modtager handler om hudallergi.  Læs mere om hudallergi.