Fakta om mærkning af træ og trykimprægneringsmidler

NTR-symbolet kan findes på noget trykimprægneret træ. Det er en frivillig mærknings-ordning, som administreres af Dansk Imprægneringskontrol. Symbolet NTR betyder, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i et eller flere af de nordiske lande. NTR symbolet efterfølges af enten en landekode, en træsort eller en bogstavkode.

NTR-klasserne, der er fastlagt af Nordisk Træbeskyttelses Råd, overholder de gældende europæiske standarder EN/DS.

Hvis NTR efterfølges af DK, betyder det, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i Danmark.

Bogstavkoderne har følgende betydning:

  • M: Træet kan tåle havvand og kan fx bruges til badebroer og kajanlæg.
  • A: Træet må komme i kontakt med jord og ferskvand og kan bruges til fx stolper og pæle.
  • AB: Træet må kun bruges over jorden og kan fx bruges som beklædningsbrædder.
  • B: Træet må kun bruges til færdigforarbejdede varer
som fx vinduer og døre samt fabriksproducerede snedkerprodukter.

Læs om mærkning af trykimprægneret træ på  her

For midler, der er godkendt af Miljøstyrelsen til trykimprægnering, fremgår det af etiketten, hvordan det behandlede træ kan anvendes. Anvendelsen er inddelt i 5 anvendelsesklasser (svarende til NTR-klasser) i henhold til de europæiske standarder for trykimprægneret træ:

  • Anvendelsesklasse 1: Træet er under overdække, dvs. det udsættes ikke for vejret og heller ikke for vand.
  • Anvendelsesklasse 2: Træet er under overdække, dvs. det udsættes ikke for vejret, men ved høj luft fugtighed kan træet lejlighedsvis blive fugtigt.
  • Anvendelsesklasse 3: Træet er ikke overdækket og er ikke i kontakt med jord.
  • Anvendelsesklasse 4: Træet er i permanent kontakt med jord eller ferskvand.
  • Anvendelsesklasse 5: Træet er i permanent kontakt med havvand.