Tips om trykimprægneret træ og valg af naturligt træ

Trykimprægnerede brædder findes overalt. I plankeværker, omkring børns sandkasser og som udvendig beklædning på huse og carporte. Men det er ofte unødvendigt. Træ der ikke er imprægneret, er i mange tilfælde lige så godt.

Træarter som f.eks. eg, teak, thuja og western red cedar har en god lang naturlig holdbarhed - også i kontakt med jord. Hvis det, du bygger, ikke har jordkontakt, er der normalt ingen grund til at vælge trykimprægneret træ. Såfremt anvendelsen af trykimprægneret træ ikke kan undgås, bør træet være imprægneret i henhold til standarder, der er godkendt/accepteret af Miljøstyrelsen.

Tips om valg af træ til forskellige formål

  • Brug kun trykimprægneret træ, når det er nødvendigt
  • Når du vælger trykimprægneret træ, så køb det, der er mærket med d NTR, DW/EN eller DK. Disse standardmærker sikrer, at imprægneringen reelt forlænger træets levetid, og at imprægneringen er til mindst mulig fare for forbrugeren og miljøet. Se f.eks. tryktræ.dk .
  • Brug altid støvmaske, når du saver i trykimprægneret træ. Træstøv er i sig selv irriterende for åndedrætsorganerne, og visse af de kemikalier, træet er imprægneret med, kan også være det. Rester af træ, der er trykimprægneret må ALDRIG brændes i brændeovnen. Det kan udvikle dioxin, der er meget skadeligt, og som kun vanskeligt nedbrydes i naturen. Træet skal afleveres på genbrugsstationen eller bortskaffes efter kommunens anvisninger.
  • Køb svanemærkede træprodukter, der ikke må være trykimprægneret. Svanemærket "Holdbart træ" er et alternativ til trykimprægneret træ og kendetegnes ved at det ikke er tilsat tungmetaller eller biocider og ikke giver problemer, når det bliver til affald. Træet skal bestå af træ fra bæredygtig skovdrift, og have en god holdbarhed - f.eks. egenskaber, der sikrer at træet kan modstå svampeangreb.

Mere om mærkning

NTR symbolet kan findes på noget trykimprægneret træ. Det er en frivillig mærkningsordning, som administreres af Dansk Imprægneringskontrol. Symbolet NTR betyder, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i et eller flere af de nordiske lande. NTR symbolet efterfølges af enten en landekode, en træsort eller en bogstavkode.

Hvis NTR efterfølges af DK, betyder det, at træet er imprægneret med et middel, der er godkendt i Danmark. Bogstavkoderne har følgende betydning: 

  • M – egnet til havmiljø (M for marin)
  • A – træet må komme i kontakt med jord og vand
  • AB – træet må kun bruges over jorden
  • B – træet må kun bruges til færdigforarbejdede varer

Derudover findes der det såkaldte indeklimamærke, som også er en frivillig ordning. Indeklimamærket er dansk og betyder, at træet ikke afgiver luftvejsirriterende eller lugtende stoffer. Der kan blandt andet fås indeklimamærkede døre, vinduer, trægulve og skabe.

Hvis du vil læse mere om trykimprægneret træ

Træ.dk.  Om konstruktiv træbeskyttelse, valg af træ, træ og miljø, vedligeholdelse og holdbarhed af træ samt meget mere.

Tryktræ.dk . Om mærkning af trykimprægneret træ.