Tips om røgelse

Duften af røgelse kan være med til at skabe en særlig stemning, men røgelse kan også bidrage til et dårligt indeklima. Hvis røgelsen afbrændes i et små rum med ringe luftskifte, vil røgen forurene indeklimaet, og på længere sigt kan den være skadende for sundheden.

Miljøstyrelsen har undersøgt nogle af de stoffer, der afgives fra forbrænding af røgelse. Ud fra resultaterne fra en kemisk analyse af røgen fra røgelsespinde har MST vurderet, at der kan være en sundhedsrisiko når røgelsen bliver afbrændt i små rum uden eller med sparsom ventilation. Der kan være tale om akutte effekter som irritation af øjne, næse og hals, og ved længere tids udsættelse for røgen kan der være risiko for allergi eller for alvorligere sundhedseffekter.

Det anbefales derfor, at lufte ud under og efter røgelsen er anvendt. Det sænker koncentrationen af forbrændingsrester i luften, mens duften bevares.

Tips om røgelse

  • luft godt ud når røgelsen brændes
  • luft også ud efter brug
  • minimer brugen af røgelse
  • udsæt ikke børn for røgelse
  • undgå røgelse i små lukkede rum


Læs mere omkring røgelse her:

Afgivelse af kemiske stoffer i røgelse Kortlægning nr. 39, 2004

Stort tema om indeklima – og hvordan du mindsker kemikalierne i indeklimaet