Renover og byg nyt uden PVC

PVC er et plastmateriale, som findes i rigtig mange produkter, bl.a. i nogle byggematerialer. Men der er en grund til at være OBS på PVC, hvis du skal igang med et byggeprojekt derhjemme. Både af hensyn til din sundhed og til miljøet.

Måske har du planer om at lægge et nyt gulv i køkkenet. I samme omgang vil du udskifte de gamle ledninger og skjule dem i diskrete  kabelbakker, så de ikke samler støv langs panelerne. Fælles for vinylgulve, ledninger og kabelbakker er, at de kan indeholde PVC - et plastmateriale, der findes i både hård og blød form. Byggevarer med hård PVC er fx kabelbakker, vinduer, døre og tagrender. Eksempler på blød PVC er kabler og ledninger, gulve, bløde rør og slanger.

Selvom PVC er en meget brugbar og meget holdbar plastik, så er det også gode grunde til at overveje, om der findes alternativer, inden du tager i byggemarkedet: PVC kan skabe forureningsproblemer, hvis det håndteres forkert som affald. PVC er desuden i nogle tilfælde svært at genanvende pga. indhold af skadelige kemiske stoffer, som med årene er blevet forbudt at bruge i ny PVC.

Desuden kan blød PVC også indeholde ftalater, der er en gruppe af stoffer, som gør PVC blødt. Nogle ftalater er hormonforstyrrende eller er mistænkt for at være det.

Tips og viden om PVC
I menuen herunder finder du mere viden og tips, som gør dig klogere på PVC, når du har et gør-det-selv-projekt derhjemme.


Tip: Er der PVC i? Spørg forhandleren.
Det er ikke altid til at se, om en vare er lavet af PVC. Det bedste råd er derfor, at du spørger forhandleren.

Tip: Køb ind efter mærkerne
Du handler miljørigtigt, når du går efter Danmarks officielle miljømærker: Svanemærket og EU-Blomsten. Det gælder også plastikprodukter. Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug.
Se hvilke produkter du kan få med miljømærke

Tip: Alternativer til vinylgulve
Vinyl er et andet ord for PVC. Der findes flere alternativer til vinylgulve, fx trægulve, laminatgulve, andre plastgulve og linoleumsgulve. I modsætning til vinylgulve, som ikke kan få miljømærket Svanen, så kan både laminatgulve og linoleumsgulve opnå dette. Gulve, der har miljømærket Svanen består af en stor del fornybare og/eller genanvendte materialer– eller natursten. Mærket stiller skrappe krav til brug af skadelige stoffer. Hvis du vil lægge et vinylgulv, så kan du spørge efter et produkt, som ikke er tilsat ftalater.
Se hvilke miljømærkede gulve du kan få (ecolabel.dk)

Tip: El-artikler uden PVC
I Byggevareforordningen stilles der krav om røgudviklingen, og langt hovedparten af de professionelle aktører bruger derfor kun PVC-frie installationskabler. Der stilles ikke de samme krav til de ledninger og kabler, som private forbrugere kan købe. Men hos mange el-installatører kan du få ledninger og elkabler i polyethylen (PE). Spørg eventuelt om et elkabel er halogenfrit. Det betyder, at det ikke er lavet af PVC. Hvis det ikke er muligt at få PVC-frit, så kan du spørge efter ledninger og kabler, der ikke indeholder ftalater.

Tip: Vigtigt at PVC-affald afleveres på genbrugsstationen
Smid aldrig PVC-holdige produkter i skraldespanden. Det er et problem for både miljøet og forbrændingsanlæggene, hvis PVC-affald brændes på forbrændingsanlægget sammen med almindeligt husholdningsaffald. I stedet bør du aflevere PVC-holdige produkter på genbrugspladsen, og dermed undgå at de fejlagtigt havner i en affaldsforbrænding.Du kan altid spørge medarbejderne, hvilken container det skal afleveres i.

Tip: Slip af med ftalaterne i dit indeklima
Ftalaterne i blød PVC afgives fra produkterne over tid. Ved direkte hudkontakt kan ftalater optages gennem huden. De kan også binde sig til overflader i hjemmet og til støvpartikler. Dermed kan ftalater spredes i miljøet og fødekæderne, og de kan indåndes eller indtages, hvis de findes i indeklimaet.

Du kan fjerne ftalater og andre kemiske stoffer i indeklimaet ved at lufte ud med gennemtræk mindst to gange fem minutter hver dag. Du kan for eksempel gøre det til en vane at lufte ud, hvor dit barn sover, mens I børster tænder om aftenen. Blot 5 minutters udluftning med gennemtræk inden sengetid giver et sundere indeklima om natten.

Samtidig kan du gøre rent en gang om ugen, hvor du støvsuger og tørrer støv af. På den måde fjerner du stoffer, der er ophobet i støvet eller har sat sig på overfladerne i dit hjem.

Lad ikke små børn lege med ledninger og anden blød plast fra byggemarkeder, da de kan indeholde ftalater.

Tip: PVC-produkter produceret inden for EU’s grænser er uden tungmetaller
Hvis du køber produkter af PVC, kan du vælge noget som er produceret i EU. Så er du sikker på, at produkterne ikke indeholder bly eller andre tungmetaller. Tidligere brugte man tungmetaller som stabilisatorer i plast, især bly og cadmium. I ældre byggematerialer kan man stadig finde tungmetallerne. Bly og cadmium er giftigt og ophobes i mennesker, dyr og naturen. I lande uden for EU er der ikke den samme lovgivning.

Tip: Vær OBS, hvis du handler på nettet udenfor EU
Webshops uden for EU skal som udgangspunkt ikke overholde EU’s kemiregler. Ved at handle på sådanne sider kan du derfor risikere, at de produkter, du køber her, kan indeholde skadelig kemi. Tjek derfor hvilket land varen bliver sendt fra - er det indenfor EU, er du beskyttet af EU's kemiregler. Du kan også tjekke sælgeren - webshops i EU skal oplyse telefonnummer, mail, adresse, navn. Endelig kan du overveje helt at droppe købet, hvis prisen er for god til at være sand.

Viden: Hvad er PVC?
Der findes flere forskellige plasttyper og PVC er en af dem. PVC står for ”polyvinylklorid”. Det er et stift materiale og indeholder store mængder klor, som omdannes til saltsyre, når det brændes af i affaldsforbrændingen. En stor del af den PVC, som produceres bruges i byggeriet. Der er også PVC i vores egen hverdag - fra tøj med tryk på, vinylgulve, voksduge, haveslanger, badedyr og bassiner, tasker osv. Før i tiden blev PVC også brugt til emballage, men er idag stort set erstattet af andre plasttyper.

Viden: Hvad er ftalater?
Ftalater tilsættes PVC for at få et blødt materiale. Ftalaterne er en gruppe af stoffer fra samme kemiske familie. Ftalater er forskellige og har forskellige effekter på mennesker og miljø. Nogle ftalater har vist sig at være skadelige for vores forplantningsevne. Andre er hormonforstyrrende for mennesker, dyr og miljø. Der er indført begrænsninger for fire af de værste ftalater. Så dem må producenterne slet ikke bruge i de fleste produkter. Der findes bløde PVC-produkter på markedet, hvor ftalater er erstattet med andre blødgørere, der ikke har problematiske egenskaber.

Viden: Ftalater på EU’s kandidatliste
Kandidatlisten er en EU-liste over kemikalier, som anses for at være særlig problematiske. Det er fx stoffer, som er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller svært nedbrydelige. Hensigten er, at brugen af stofferne på listen skal udfases over tid. Der er i dag mange ftalater, som er optaget på kandidatlisten. Som forbruger kan du kræve at få oplyst inden for 45 dage, om et produkt indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten. Hvis en forhandler ikke selv kan svare på spørgsmålet, sendes spørgsmålet videre til producent, importør eller grossist (leverandøren). 
Download appen Tjekkemien

Viden: Hvad gør de professionelle håndværkere?
Der findes en indsamlingsordning for hård PVC, WUPPI, som professionelle håndværkere benytter sig af til at skaffe sig af med det hårde PVC-affald. I byggevareforordningen er der krav til installationskabler vedrørende røgudvikling ved brand. Derfor bruger professionelle håndværkere kun PVC-frie installationskabler, eksempelvis af plasttyperne PE og PEX. Der stilles ikke krav til de ledninger og kabler, som private forbrugere kan købe.

 

Din genvej til viden om plastik

Alt hvad du skal vide om plastik. Test også hvilken plastiktype du er.
Din genvej til viden om plastik