Tips om rengøringsmidler

Rengøringsmidler indeholder sundhedsskadelige stoffer. Derfor er det en god ide at bruge dem med omtanke.

Rengøringsmidler indeholder også stoffer, der belaster miljøet, når de havner i kloakken med spildevandet. Selv efter en tur i rensningsanlæg slipper en del af de skadelige stoffer ud i vandmiljøet.

Tips om rengøringsmidler

Køb miljømærkede rengøringsmidler: Når du gør rent, så brug rengøringsmidler, der er miljømærkede (Svanemærket eller EU-Blomsten). Miljømærkerne stiller krav til indholdet af kemiske stoffer. Du undgår bl.a. stoffer som klor, optisk hvidt og visse tensider.

Gå uden om faremærkerne : Undgå så vidt muligt produkter, der er faremærkede som miljø-  eller sundhedsskadelige.

Se efter alternativer til klor : Undgå produkter, der indeholder klor. Der findes andre mindre miljøbelastende midler, som er lige så gode som de klorholdige - både til rengøring og blegning.

Undgå så vidt muligt desinficerende midler : Undgå desinfektionsmidler og produkter med desinficerende stoffer som f.eks. klor, da disse kan skade miljøet. Hvis du vil desinficere køkkenredskaber og skærebrætter, så skold dem med kogende vand. Hvis der på et produkt f.eks. står ”antibakterielt”, bakteriehæmmende” eller ”meldugresistent” er det tegn på, at det indeholder et desinficerende stof.

Blandt ikke klorin med andre produkter.

Undgå at bruge sprayprodukter. Du kan komme til at indånde kemikalierne gennem de små dråber i luften. Luft grundigt ud, hvis andre har brugt sprayprodukter.

Vær særlig opmærksom på ikke at blande rengøringsmidler med klorin eller andre produkter, der indeholder klor. Det kan give giftige dampe.­­­

Beskyt huden : Brug handsker, når du gør rent, så beskytter du huden.

Dosér rigtigt : Undgå at bruge for meget rengøringsmiddel. Dosér rigtigt, så du ikke belaster miljøet unødigt.

Undgå duftfriskere: Det er unødvendige produkter. Hvis toilettet, køleskabet eller andre rum lugter, bør lugten fjernes ved rengøring.

Generelt er det en god ide at nedsætte antallet og forbruget af rengøringsmidler i husholdningen.

Hvis du vil vide mere omkring rengøringsmidler:

Lovgivningen vedr. rengøringsmidler

Miljømærkerne: www.ecolabel.dk