Tips om rengøringsmidler

Rengøringsmidler indeholder sundhedsskadelige stoffer. På mange rengøringsmidler angiver emballagen, at midlet skal opbevares utilgængeligt for børn, og at man skal undgå at få det i munden eller i øjnene. Rengøringsmidler virker også ofte udtørrende på huden.

Rengøringsmidler indeholder også stoffer, der belaster miljøet, når de havner i kloakken med spildevandet. Selv efter en tur i rensningsanlæg slipper en del af de skadelige stoffer ud i vandmiljøet.

Tips om rengøringsmidler

  1. Køb miljømærkede rengøringsmidler: Se efter den nordiske svane eller den europæiske blomst. Miljømærkerne stiller krav til indholdsstoffernes miljø- og sundhedsmæssige egenskaber. Du undgår bl.a. stoffer som klor, optisk hvidt og visse tensider.
  2. Gå uden om faremærkerne : Undgå så vidt muligt produkter, der er faremærkede som miljø-  eller sundhedsskadelige. De kan f.eks. være mærket med et kryds eller med faremærket for miljøfare (dødt træ og død fisk).
  3. Se efter alternativer til klor : Undgå produkter, der indeholder klor. Der findes andre mindre miljøbelastende midler, som er lige så gode som de klorholdige - både til rengøring og blegning.
  4. Undgå så vidt muligt desinficerende midler : Det er f.eks. som regel ikke nødvendigt at desinficere køkken eller køkkenudstyr. Lugtproblemer kan normalt fjernes med almindelige rengøringsmidler. Spækbræt og knive brugt til kylling e.l. kan desinficeres med kogende vand.
  5. Beskyt huden : Brug handsker, når du gør rent, så beskytter du huden.
  6. Dosér rigtigt : Undgå at bruge for meget rengøringsmiddel. Dosér rigtigt, så du ikke belaster miljøet unødigt.
  7. Undgå duftfriskere: Det er unødvendige produkter. Hvis toilettet, køleskabet eller andre rum lugter, bør lugten fjernes ved rengøring.

Generelt er det en god ide at nedsætte antallet og forbruget af rengøringsmidler i husholdningen.

Hvis du vil vide mere omkring rengøringsmidler:

Lovgivningen vedr. rengøringsmidler

Miljømærkerne: www.ecolabel.dk