Tips om overtøj og sko uden flourstoffer og PVC

Overtøj, sko og støvler kan være overfladebehandlet med smuds- og vandafvisende fluorstoffer eller være fremstillet af PVC, der er blødgjort med ftalater. Fluorstofferne er mistænkt for at være hormonforstyrrende, og en del af dem kan give kræft og påvirke immunsystemet.

Fluorerede stoffer er en meget stor gruppe på flere tusinde forskellige stoffer, der har nogle egenskaber, som er nyttige i sports- og outdoortøj som regntøj, skitøj, flyverdragter, handsker og sko. Fluorerede stoffer bruges til overfladebehandling af blandt andet overtøj og andre tekstiler for at gøre materialerne vand- og smudsafvisende. Vi er udsat for fluorerede stoffer mange forskellige steder, og det er den samlede mængde, der kan være problematisk for os. Fluorerede stoffer er svært nedbrydelige, og flere af stofferne mistænkes for at være hormonforstyrrende. Det skal bemærkes, at der er tale om en anden type af fluorstoffer, end de der anvendes i tandpasta.

Blødgørende ftalater er meget ofte en del af det PVC-materiale, som regn- og fritidstøj er lavet af. Ftalater afgives fra plastmaterialet og kan optages i kroppen via huden. Nogle af disse er skadelige over for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske ftalater i dag er udfasede/regulerede, så optræder mange flere ftalater på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadigvæk anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukter indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

PVC indeholder store mængder klor, og i modsætning til andre materialer så afgiver PVC saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC-affald brændes i affaldsforbrænding resulterer dette i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Opbevarer du tøj med fluorerede stoffer og ftalater indendørs, bliver disse over tid afgivet til luft og støv, som man kan indånde.

Tips om køb af overtøj og sko 

Der findes i dag rigtig meget overtøj, som ikke indeholder hverken fluorstoffer eller PVC. 

Gå efter overtøj uden fluorstoffer 
Der findes efterhånden mange flyverdragter og andet overtøj af vandafvisende materiale, der ikke er overfladebehandlet med fluorstoffer og som stadig holder børn og voksne tørre. Den smudsafvisende effekt er særlig for tekstiler behandlet med fluorstoffer – men overvej om den smudsafvisende effekt er nødvendigt i dit overtøj. Spørg gerne i butikken om tøjet er behandlet med fluorstoffer.

Køb regntøj og gummistøvler uden PVC, hvis du vil mindske mængderne af problematisk affald - efterspørg regntøj lavet af polyurethan eller polyester.

Vær forsigtig, når du imprægnerer tøj eller fodtøj. 
Overvej om det er nødvendigt at imprægnere og undgå så vidt muligt midler, der indeholder fluorstoffer. Imprægneringsmidler kan give forskellige gener, så når du skal imprægnere tøj, sko eller støvler, så gør det altid udendørs. Sørg også for ikke at indånde imprægneringen, og undgå direkte hudkontakt.

Kig efter EU-blomsten og Svanen 
Efterspørg generelt produkter mærket med EU-Blomsten og Svanen, hvor der ikke må anvendes fluorholdige imprægneringsmidler samt andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Brug app tjekkemien
I forhold til indholdet af ftalater, så kan du bruge app’en Tjek Kemien, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK samt 21 europæiske partnere. Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Bemærk at du ikke kan spørge til fødevarer, kosmetik, maling, rengøringsmidler og lignende. Læs mere om Tjek Kemien.

Du kan frasortere PVC produkter i det almindelige husholdningsaffald og aflevere det direkte til genbrugspladsen. Dermed undgår du, at det fejlagtigt havner i en affaldsforbrænding.