Tips om nikkel

En vedvarende udsættelse for nikkel, selv på mindre områder som fra knapper og smykker, giver på længere sigt større risiko for vedvarende og svære eksemproblemer.

Tidligere har brug af smykker, urremme, knapper m.v., som har direkte og længerevarende hudkontakt givet anledning til hyppige tilfælde af nikkelallergi. Efter at der i 1991 i Danmark – og i 2000 i EU – blev indført regler om, hvor meget sådanne produkter må afgive af nikkel, så er der set et drastisk fald i antallet af nye nikkelallergitilfælde.

Mobiltelefoner skal overholde de samme skrappe krav til afgivelse af nikkel som for eksempel smykker. Det har EU-kommissionen slået fast, efter at Danmark har sat spørgsmålet på dagsordenen i EU.

Miljøstyrelsen har taget sagen om afgivelse af nikkel fra mobiler op, efter Videncenter for Allergi i efteråret 2008 meldte, at de havde patienter, som fik allergisk udslæt efter brug af mobiltelefoner.

Kommissionen og medlemsstaterne er nu enige om en fortolkning, der siger, at mobiltelefoner er omfattet af det såkaldte nikkeldirektiv.

Faste grænser

På grund af risikoen for nikkelallergi findes der i Danmark faste regler for hvor meget nikkel, der må være i produkter, som er beregnet til at komme i direkte og længerevarende kontakt med huden.

Grænseværdien er 0,5 mikrogram pr. cm2 pr. uge. For piercingsmykker er grænsen endnu lavere nemlig 0,2 mikrogram pr. cm2 pr. uge. Der findes faste standarder for, hvordan denne nikkelafgivelse skal måles.

Du kan selv teste for nikkel

Forbrugerne har ikke krav på at få dokumentationen udleveret ved køb af produkter, der er omfattet af reglerne. Men som forbruger kan man nemt selv teste, om et produkt afgiver nikkel, ved at anvende et nikkel-testsæt. Testsættet kan købes på apoteket eller hos en kemikalieleverandør (se i telefonfagbogen eller på internettet).

Testsættet er meget enkelt at bruge og resultatet viser sig som en rød farve på en vatpind, hvis produkterne afgiver for meget nikkel.

Nikkelallergi

Nikkel er et metal, der bruges i mange af de ting, vi håndterer i vores hverdag, som f.eks mønter, værktøj, klips og nøgler. De fleste genstande har vi kun kortvarig hudkontakt med, og derfor medfører de ikke allergi. For at få nikkelallergi skal der som regel være langvarig hudkontakt. Nikkelallergi har derfor traditionelt været forårsaget af f.eks. smykker, lynlåse, ure og briller.

Også brugen af mobiltelefoner har vist sig at kunne give nikkelallergi. Efter indførelsen af grænseværdierne for nikkelafgivelse fra produkter i 1991, har man begrænset antallet af nye tilfælde markant.

Nikkelallergi viser sig, uanset årsagen, som et eksem, det vil sige rødme, udslæt, blæredannelse og eventuelt sår i huden. Nikkeleksemet starter der, hvor der er hudkontakt med den nikkelholdige genstand. Hvis man får eksem efter kontakt med et nikkelholdigt produkt, er det vigtigt, at man ophører med at bruge produktet.

En vedvarende udsættelse for nikkel, selv på mindre områder som fra knapper og smykker, giver på længere sigt større risiko for vedvarende og svære eksemproblemer.

Tips om nikkel

  • Hvis du får eksem efter brug af nikkelholdige produkter, så stop straks brugen af produktet. Hvis eksemet er længerevarende eller voldsomt bør du søge læge.
  • Efterspørg mobiltelefoner, som ikke afgiver nikkel, der hvor du køber din telefon
  • Du kan selv teste om dit smykke eller din mobiltelefon afgiver for meget nikkel – du kan købe et testsæt på apoteket.
  • Du kan vælge at bruge et headset til din mobiltelefon, på den måde undgår du at få hudkontakt med mobiltelefonen.
  • Hvis du har nikkelallergi bør du så vidt muligt helt undgå hudkontakt med produkter, som afgiver nikkel.

Læs mere omkring nikkel i produkter her:

Faktaark om reglerne for nikkel i produkter

www.videncenterforallergi.dk