Fakta om MAL-koder

MAL-koden skal anføres tydeligt på emballagen eller på anden måde meddeles skriftligt til modtageren, f.eks i et sikkerhedsdatablad. MAL-koden er indført af hensyn til malernes arbejdsmiljø, men kan også være en god vejledning for gør-det-selv folk. Koden fortæller, hvordan du skal beskytte dig mod den sundhedsrisiko, der kan være ved at arbejde med produktet.

MALkode1170x400

MAL-koden består af to tal med en streg imellem. Fx 1-2. Det første tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige stoffer. Det andet tal angiver de sikkerhedsforanstaltninger, man som minimum skal træffe for at imødegå den sundhedsfare, der er ved produktet, hvis det kommer i direkte kontakt med hud og luftveje eller ved indtagelse.

Tallet før bindestregen går fra 00 til 5, og tallet efter bindestregen går fra 1 til 6. Jo højere tal, des højere behov for sikkerhedsforanstaltninger. Vælg derfor, hvor det er muligt, altid et produkt med den laveste kode, dvs. 00-1.

Betegnelsen "MAL-kode" stammer ikke fra ordet maling, men er en forkortelse af "Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov".

Læs mere om MAL-koder hos Arbejdstilsynet