Tips om levende lys

Levende lys spreder hygge, men de kan også bidrage til et dårligt indeklima. Afbrænding af flere lys, afhængig af typen af lys, i et mindre lokale med ringe luftskifte, kan forurene indeklimaet. Det kan medføre ubehagelige gener, fx luftvejsirritation og hovedpine.

Miljøstyrelsen har undersøgt nogle af de stoffer, der afgives fra levende lys. Vi anbefaler man går uden om lys med duft, da de kan give gener for fx. allergikere.

Det anbefales desuden, at man omgås lys med omtanke og at der luftes godt ud - efter lysene er slukket.

Minimer sodning fra lys og luft ud bagefter:

 • Luft ud. Det nedsætter mængden af partikler i det rum, du har haft lys tændt i
 • Gå efter svanemærkede lys, hvor der bl.a. stilles krav til, hvor meget lysene må sode
 • Stil ikke levende lys i træk
 • Klip vægen ned
 • Sluk lyset hvis det soder

Duftlys og gelélys:

 • Gå uden om duftlys
 • Svanemærkede lys må ikke indeholde dufte
 • Duftlys kan give luftvejsgener. Det er unødvendig kemi, du udsætter dig selv for
 • Brænd ikke gelélys helt i bund
 • Ved afbrænding af gelélys kan der være en generende røg, der minder om diselos

Generelle råd om levende lys:

 • Gå ikke fra tændte lys
 • Stil ikke levende lys på fjernsyn eller andre elektriske genstande
 • Stil lys på et brandsikkert underlag
 • Stil tændte lys uden for børns rækkevidde

Læs mere om lys her:

Indholdsstoffer i levende lys der sælges i detailhandlen , Kortlægning nr. 6, 2002

Stort tema om indeklima – og hvordan du mindsker kemikalierne i indeklimaet

Andre gode råd om levende lys:
www.branden.dk/forebyggelse.php