Levende lys påvirker dit indeklima

Levende lys i hjemmet spreder hygge, men de kan også bidrage til et dårligt indeklima. Du kan fjerne en stor del af de sundhedsskadelige partikler fra dine stearinlys ved at følge en række gode råd.

Levende lys tegner sig for over halvdelen af partikelforureningen i hjemmene. Det kan medføre ubehagelige gener, fx luftvejsirritation og hovedpine. Den største faktor for mængden af partikler er, om lyset soder. Om lyset er et stearin- eller paraffinlys har ikke så stor betydning. Hvis stearinlys brænder ved optimale forhold,  det vil sige med rolig og ikke-sodende flamme - så mindskes de sundhedsskadelige partikler i høj grad. 

Råd om stearinlys

Vælg de stearinlys, der forurener mindst 
Svanemærkede lys må ikke indeholde duftstoffer, og der stilles blandt andet krav til, hvor meget det må sode. Hvis du har duftlys, så vær opmærksom på, at de indeholder parfumestoffer, som kan give allergiske reaktioner. Brænd ikke gelélys helt i bund, så påvirkes indeklimaet af ekstra mange indholdsstoffer ved afbrænding af den sidste lysmasse.

Sørg for at lysene ikke står i træk
Lys soder mindre, når de brænder med en rolig flamme. Du kan overveje at have lyset i et glas, hvis der er træk.

Klip vægen ned til 1 cm
Lys soder mindre, hvis vægen klippes ned til 1cm, før lyset tændes.

Sluk stearinlys, der brænder ustabilt
Hvis lyset brænser ustablilt, det vil sige oser, hvæser eller lignende, så forurener det mere. 

Luft ud og gør rent.
Du nedsætter mængden af partikler i indeklimaet, når du lufter ud med gennemtræk 5 minutter 2 gange om dagen. Luft også ud, når du har slukket lysene. Kemikalierne fra lysene lander i dit støv, og bliver derfor fastholdt i hjemmet, hvor du kommer i kontakt med det over længere tid. Derfor er det vigtigt også at fjerne støv regelmæssigt - også fra dine lys.

Læs mere om lys

Environmentally friendly candles with reduced particle emissions, 2018

Kortlægning og risikovurdering af partikel- og tungmetalemission fra levende lys, 2017 

Indholdsstoffer i levende lys der sælges i detailhandlen , 2002

Stort tema om indeklima – og hvordan du mindsker kemikalierne i indeklimae