Tips om kontorartikler uden pvc og ftalater

En del kontorartikler er stadig af PVC, selvom de fleste også findes i mindre miljøbelastende udgaver, f.eks. af polypropylen.

PVC har uheldige virkninger på miljøet, bla. fordi det afgiver saltsyre, når det bliver brændt. En del kontorartikler er stadig af PVC, selvom de fleste også findes i mindre miljøbelastende udgaver, f.eks. af polypropylen.

Når PVC skal gøres blødt anvender man blødgørere, hvilket ofte er ftalater. Nogle af ftalaterne har vist sig at være skadelige for mennesker og miljø. Tre ftalater er klassificeret som skadelige for fostre og forplantningsevne ud fra dyreforsøg. Derfor står stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer.

Hvis du vil undgå at belaste miljøet, er det klogt at købe mapper, kalendere, ringbind osv. uden blød PVC. Blød PVC findes i dag stadig i nogle præsentationsmapper, clipboards, konferencemapper, plannere, skriveunderlag og viskelæder.

Generelt anbefaler Miljøstyrelsen at man køber/efterspørger svanemærkede skriveredskaber i forretningerne. Svanemærket begrænser brugen af klassificerede kemikalier i skriveredskaber.

Tips, når du køber kontorartikler

  • Spørg i butikken og evt. hos leverandøren efter PVC-fri kontorartikle
  • Undgå at købe clipboards, konferencemapper og kalendere med en tyk, blød, plastoverflade med mindre det tydeligt fremgår, at det ikke er PVC. Vælg i stedet ægte læder eller pap.
  • Gå uden om skriveunderlag af plast, hvis det ikke tydeligt fremgår, at det ikke er PVC. Brug i stedet et stort stykke karton eller en papirblok, hvor de slidte sider kan rives af.
  • Ringbind og kassetter af pap holder lige så godt som dem af plast – og skåner miljøet.

PVC og ftalater

www.ecolabel.dk (miljømærkning)

Baggrund

Herunder kan du læse om 2 problematikker brugen af PVC i kontorartikler kan give anledning til:

1. Når et produkt er lavet af blød PVC indeholder det oftest ftalater, da det oftest er ftalater som anvendes til at blødgøre PVC.
Nogle ftalater har vist sig at være skadelige for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske af ftalaterne, i stor udstrækning, er ved at være udfaset i produkter fremstillet i EU, kan produkter stadig indeholde problematiske ftalater. Du kan på det Europæiske Kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside se, hvilke ftalater der er klassificerede. Der er i dag 12 ftalater, som er optaget på ECHA’s kandidatliste. Det betyder, at man som forbruger kan kræve af forhandleren at få oplyst om artikler indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten, med en svarfrist på 45 dage. Du kan også bruge app'en ”Tjek Kemien", som du kan hente her

2. PVC afgiver saltsyre, når det bliver brændt, og ved affaldsforbrænding resulterer dette i dannelse af restprodukter, der skal bortskaffes som farligt affald. En del kontorartikler er stadig fremstillet af PVC, selvom de fleste også findes i materialer, som er mindre problematiske ved affaldsbehandling, f.eks. af polypropylen.