Aflevér sparepærer til genanvendelse

Content 3 - farligt affald_ny.jpg

Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv. Derfor skal de indsamles korrekt.

Desværre ender mange tons brugte sparepærer hvert år i den almindelige skraldespand. Sparepærer, der forbrændes med blandet restaffald, frigiver små mængder kviksølv til luften, hvorfra det spredes i miljøet og ophobes gennem fødekæden.

Aflevér derfor dine brugte sparepærer til genanvendelse. Tjek hvordan med din lokale affaldsordning. 

Det kan være svært at se forskel på forskellige typer elpærer. Der er sparepærer, LED-pærer og halogenpærer, som ligner de glødepærer, som var almindelige før i tiden. Hvis du kommer i tvivl, kan du altid aflevere alle slags elpærer sammen med sparepærer. Så bliver de genanvendt. Men smid aldrig elpærer i glas- eller metalcontaineren.

Dine elpærer kan genanvendes

Alle elpærer indeholder glas og metal, som kan genanvendes. Hvis de ikke sorteres fra, bliver de kørt til forbrænding. Det er særligt problematisk for sparepærer og lysstofrør, som også indeholder kviksølv, som skal på deponi. LED-pærer indeholder værdifulde metaller, som kan genanvendes.

Ressourcerne i de brugte elpærer genanvendes til nye produkter.

Billedet illustrere hvordan elpærer kan genanvendes.

Fakta om sparepærer

  • Alle sparepærer og lysstofrør skal afleveres til genanvendelse
  • Undersøgelser viser, at mange danskere ikke ved, at en sparepære indeholder kviksølv
  • I Danmark sælges der ca. 6 mio. sparepærer årligt
  • Ca. 131 tons kviksølvholdige sparepærer ender hvert år i den forkerte skraldespand. Det er ca. hver femte brugte sparepære

Fakta om kviksølv

  • Omkring 4 kg kviksølv ender årligt i forbrændingsanlæg på grund af fejlsortering af brugte sparepærer

Lugt fra sparepærer

  • Miljøstyrelsen har undersøgt, hvorfor sparepærer lugter, og om det er farligt. Undersøgelsen har vist, at selv om lugten kan være generende, så udgør den ikke en risiko for sundheden
    Læse mere om undersøgelsen her