Hjemmet

Danskerne er kendt for at gøre meget ud af boligen med hygge, levende lys og flotte samtalekøkkener. Og meget af det, vi gør i hjemmet, har betydning for miljøet og vores sundhed.

Husk indeklimaet

Eksempelvis kan sofaen, computeren og levende lys afgive små mængder sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet. Derfor er det vigtigt at lave gennemtræk hver dag og at sørge for jævnlig støvsugning, da nogle kemiske stoffer ophobes i støvet.

Sorter affaldet

Vores livsstil medfører også meget affald. Faktisk smider hver dansker cirka 600 kilo affald ud om året. I affaldet er der både materialer, som kan bruges igen, og ting, som kan skade miljøet, når det brændes af. Derfor er det vigtigt at sortere affaldet, så vi belaster miljøet mindst muligt.

Køb miljømærkede produkter

Se lister med miljømærkede rengøringsmiddel, sengelinned, møbler, fjernsyn og autovask

Brug vores tips

Læs mere i Miljøstyrelsens tips, som kan hjælpe dig til mere sikre og miljøvenlige valg. Vores tips bygger på uvildige undersøgelser, som er udført af eksperter og akkrediterede laboratorier.