Resumé af "Kortlægning samt sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere"

Kemikalier

Undersøgelsen omfatter kortlægning af markedet, kvalitative og kvantitative analyser samt sundhedsmæssig vurdering af eventuelle sundhedsskadelige effekter fra stoffer, som afgives fra skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere.

Fase 1 omhandler en undersøgelse af, hvilke typer produkter, der er på markedet i Danmark. Endvidere en undersøgelse af hvilke materialer, de er lavet af eller som indgår i dem samt hvilken aldersgruppe disse produkter henvender sig til.

På baggrund af markedsanalysen er der indkøbt 26 forskellige stykker viskelædere. Disse 26 stykker viskelædere repræsenterer et bredt udvalg af de typer viskelædere, der fandtes på markedet i sommeren 2006. Der er på baggrund af markedsundersøgelsen udvalgt de mest anvendte skoletasker samt et tilfældigt udvalg af legetasker og penalhuse.

I fase 2 er der foretaget kvalitative og kvantitative analyser af indholdsstoffer i skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere. Der er foretaget følgende analyser på i alt 43 produkter.

Resultatet viste bl.a., at 9 ud af 26 viskelædere er lavet af PVC med ftalater som blødgører, samt at såvel skoletasker som legetasker primært er fremstillet af polyestertekstil med plastdele af PVC med ftalater.

Tungmetaller

Analysen af metaller viste et højt indhold af Cr, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg og/eller Pb i et eller flere produkter. Der er i alt fire produkter, to penalhuse og to skoletasker, der overskrider anvendelsesbegrænsningerne for bly og cadmium. Der må højst være 75 ppm cadmium og 100 ppm bly i produkterne. I de fire produkter som overskrider grænseværdierne var koncentrationerne af bly og cadmium mellem 250 og 4600 ppm. Produkterne er trukket tilbage fra markedet.

Organiske stoffer

Der er lavet analyser af migration til kunstig sved her findes 25 forskellige forbindelser af interesse for en efterfølgende sundhedsvurdering. Af disse fremhæves især isophoron, BHT, cyclohexanon, phenol, DIBP, DEHP og 2-heptanon som værende af særlig interesse. Herudover er der fundet 23 forskellige flygtige stoffer af interesse for en efterfølgende sundhedsvurdering. Af disse fremhæves især isophoron, BHT, cyclohexanon, toluen, tert-butylalkohol, methylpropionat og p-xylen som værende af særlig interesse.

Der er foretaget risikovurdering for indholdet af de følgende stoffer, der er identificeret via headspace (dvs. afdamper fra produkterne) og/eller via migration til kunstig sved eller spyt:

  • Isophoron
  • BHT
  • Cyclohexanon
  • Phenol
  • Toluen
  • 2-Heptanon
  • tert-Butylakohol
  • Methylpropionat
  • p-Xylen

Det er vurderet, at generelt udgør indholdet af ovennævnte stoffer i de undersøgte produkter ikke nogen sundhedsmæssig risiko ved almindelig brug af produkterne. Hverken i de enkelte produkter eller hvis børn udsættes for flere produkter på én gang - eksempelvis via brug af både penalhus, viskelæder og skoletaske - ved eksponering via både indånding og migration til kunstig sved.

Ftalater

Nogle af de undersøgte viskelædere er af PVC (9 af 26), og tre af disse viskelædere har et indhold af ftalaten diethylhexylftalat (DEHP) som blødgører og de seks øvrige har et indhold af ftalaten diisononylftalat (DINP) som blødgører. Der er for ét produkt målt migration af DEHP til kunstig spyt.

Daglig indtagelse af en lille mængde (8 mg eller kube på ca. 2 mm ) viskelæder med et indhold af DEHP eller DINP over en længere periode kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Tilsvarende kan den samlede eksponering når der dagligt suttes og indtages viskelæder med et højt indhold af DEHP eller DINP over en længere periode udgøre en risiko. De 9 viskelædere med indhold af ftalater findes ikke længere på markedet.

Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen har efterfølgende vurderet resultaterne i undersøgelsen og suppleret med yderligere risikovurderinger af viskelæderne. Miljøstyrelsen har endvidere indhentet Sikkerhedsstyrelsens vurdering om de undersøgte viskelædere er legetøj.

Der blev i rapporten fundet tre viskerlædere, der indeholdt DEHP, to af disse viskelædere vurderede Sikkerhedsstyrelsen til at være legetøj, og de må derfor ikke længere sælges. Det viskelæder, der ikke er legetøj og må ifølge reglerne om produktsikkerhed ikke udgøre en sundhedsrisiko.

Viskelæderet indeholder 35% DEHP. Miljøstyrelsens vurdering af viskelæderet er, at indholdet af DEHP er så højt, at der kan være en sundhedsrisiko hvis et barn på 20 kg indtager viskelæderet og sutter på det i en time hver dag over en længere periode. Vurderingen viser, at der kan være en risiko ved at indtage små mængder viskelæder, helt ned til 8 mg. Vurdering af indhold af DEHP i viskelæder

Der blev i rapporten fundet seks viskelædere der indeholdt DINP, fem af disse viskelædere vurderede Sikkerhedsstyrelsen til at være legetøj, og de må derfor ikke længere sælges. Det viskelæder, der ikke er legetøj må ifølge reglerne om produktsikkerhed ikke udgøre en sundhedsrisiko.

Viskelæderet indeholder 54% DINP. Miljøstyrelsens vurdering af viskelæderet er, at indholdet af DINP er så højt, at der kan være en sundhedsrisiko hvis et barn på 20 kg indtager viskelæderet og sutter på det i en time hver dag over en længere periode. Vurderingen viser, at der kan være en risiko ved at indtage små mængder viskelæder, helt ned til 8 mg. Vurdering af indhold af DINP i viskelæder