Tips om skoleudstyr og legetasker

Kemikalier

Miljøstyrelsens rapport fra 2007 har vist, at udstyr som skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere blandt andet kan indeholde PVC, ftalater og tungmetaller. Tungmetallerne bly og cadmium blev fundet i fire af de 43 undersøgte produkter, disse produkter er trukket tilbage fra markedet.

26 viskelædere blev analyseret og 9 af disse indeholdt ftalater. Det har vist sig, at viskelædere, der indeholder ftalater, kan udgøre en risiko for børn, hvis de sutter og indtager produkterne over en længere periode. De 9 viskelædere, der indeholder ftalater, er alle fjernet fra hylderne. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan findes andre viskelædere på markedet, som indeholder ftalater.

Tips om skoleudstyr og legetasker

  • Køb viskelæder og legetasker, der er CE-mærket, da det betyder, det er legetøj, og derfor ikke må indeholde de farligste ftalater
  • Lad ikke børn anvende ældre viskelædere, da de kan indeholde ftalater
  • Forhandlere opfordres til at fjerne viskelæder med ftalater fra hylderne

For skoletasker, legetasker og penalhuse gælder, at hvis produkterne er CE-mærket som legetøj, må de ikke indeholde ftalater, der er klassificerede som reproduktionsskadelige. Hvis produkterne ikke er CE-mærket som legetøj, må de gerne indeholde ftalater. Produkter må kun CE-mærkes som legetøj, hvis det har en legeværdi for børn.

Mere information omkring skoleudstyr her:

Læs rapporten "Kortlægning samt sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere"

 

Billedet fører dig til kendkemien.dk

Lær mere på kendkemien.dk

På Kend kemien er det let for dig som forbruger at finde viden om kemi i din hverdag