TIPS om genanvendelser af gamle produkter i børneinstitutioner

Tøj bliver til kostumer og mælkekartoner bliver til huse og skulpturer. Mange daginstitutioner udnytter materialer, som andre smider ud, til at skabe noget nyt og kreativt sammen med børnene. Og den genanvendelse, der finder sted i børnehøjde, er for det meste ganske uskadelig, men pædagoger og øvrigt personale skal alligevel tænke sig om, inden de lader børnene komme i kontakt med de kasserede produkter.

Miljøstyrelsen anbefaler, at børneinstitutioner primært bruger produkter i sammenhænge, som de oprindelig var tiltænkt. Dvs. man skal ikke bruge trykimprægneret træ indendørs, hvor det kan forurene indeklimaet, og man skal heller ikke lave legetøj af gammel indmad fra elektronik. For der er en grund til, at delene har været pakket ind og er utilgængelige. Generelt handler det om sund fornuft: Er et materiale ikke skabt til at komme i længevarende hudkontakt eller kontakt med fødevarer, så skal man heller ikke bruge det til dette formål i genanvendt form.

Gode råd om genanvendelse i institutioner

Det er ikke muligt at lave en liste med hvilke produkter, man kan bruge, og hvad man kan bruge dem til.

Når man genanvender produkter, skal de som tommelfingerregel bruges på samme måde, som de oprindelig var tiltænkt. Her skal man særligt være opmærksom på:

 • Kommer produktet eller materialet i munden?
  • Der er særlige regler for produkter der er beregnet til at komme i munden, eller som kan forventes at blive puttet i munden. Det kan derfor ikke anbefales, at man selv fremstiller denne type produkter af gamle materialer, som ikke oprindeligt var tiltænkt at komme i munden.

 • Er produktet eller materialet i længevarende hudkontakt?
  • Tøj og smykker er som udgangspunkt beregnet til længevarende hudkontakt, hvis man f.eks. laver udklædningstøj eller smykker af andre produkter, skal man være opmærksom på, at de måske ikke som udgangspunkt er beregnet til længevarende hudkontakt.

 • Bliver produktet eller materialet brugt til legetøj eller til opbevaring af fødevarer?
  • For legetøj og produkter til opbevaring af fødevarer gælder der en række krav til hvilke stoffer, der må være i produkterne og grænser for hvor meget, der må kunne frigives fra produkterne. Man bør derfor kun producere nyt legetøj og produkter til opbevaring af fødevarer, hvis produkterne fra start var tiltænkt disse formål. F.eks. er det ikke en god ide at lave legetøj af indmaden af gammel elektronik.

 • Hvilken del af produktet anvendes?
  • Specielt skal man være opmærksom på, at indmaden i et produkt, kan indeholde skadelige kemiske stoffer. Det er f.eks. ikke en god ide at bruge indmaden af gammel elektronik til at bygge legetøj af.

 • Er produktet eller materialet beregnet til indendørs brug?
  • Nogle produkter, som f.eks. trykimprægneret træ er behandler så de har en større holdbarhed ved udendørs brug. de stoffer der bruges til at øge holdbarheden kan være sundhedsskadelige og produkterne skal derfor ikke anvendes til indendørs brug, da stofferne kan frigives og skade børns sundhed.

Miljøstyrelsen har undersøgt kreative genanvendelser i institutioner

Mere viden omkring miljøstyrelsens undersøgelse af anvendelse af gamle produkter i børneinstitutioner:

Link til rapporten

Nyhed