Tips om sexlegetøj

Sexlegetøj kan indeholde problematiske stoffer, og nogle kan afgives under brug. Der er ikke fundet en sundhedsrisiko ved normalt brug af produkterne, men udsættelsen af stoffer fra sexlegetøj bidrager til den samlede udsættelse af problematiske stoffer.

Miljøstyrelsens har tidligere lavet en undersøgelse om afgivelse af kemiske stoffer fra sexlegetøj.  Undersøgelsen fandt ingen sundhedsrisiko ved normal brug af produkterne, men viste dog at sexlegetøj kan indeholde problematiske stoffer, som kan afgives under brug.

Mange af produkterne i Miljøstyrelsens undersøgelse var lavet af blødgjort PVC. Blød PVC indeholder ofte ftalater. Nogle af disse er skadelige over for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske ftalater i dag er udfasede eller regulerede, så optræder mange flere ftalater på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadig anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukter indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

PVC indeholder store mængder klor, og i modsætning til mange andre materialer så afgiver PVC saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC-affald brændes i affaldsforbrænding resulterer dette i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Tips om brug af sexlegetøj

  • Gravide og ammende bør ikke bruge sexlegetøj (dildoer) og generelt begrænse brugen af sexcreme, glidecreme og massagecreme, da de kan indeholde allergifremkaldende stoffer.

  • Spørg i butikken om indholdet af ftalater og undgå gerne blød PVC, da det ofte indeholder ftalater.

  • I forhold til indholdet af ftalater i sexlegetøj baseret på PVC, så kan du bruge app’en Tjek Kemien, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK samt 21 europæiske partnere. Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Bemærk at du ikke kan spørge til fødevarer, kosmetik, maling, rengøringsmidler og lignende. Læs mere om Tjek Kemien.

  • Du kan frasortere PVC produkter i det almindelige husholdningsaffald og aflevere det direkte til genbrugspladsen. Dermed undgår du, at det fejlagtigt havner i en affaldsforbrænding

  • Brug kondom over dildoer mm.

  • Brug ikke oliebaserede cremer sammen med kondomer eller sexlegetøj, da de kan opløse gummiet eller plastmaterialet og du kan derved udsættes for de stoffer, der findes i materialerne. Oliebaseret glidecreme kan f.eks. trække ftalater ud af sexlegetøjet.

 

Læs mere baggrund

Ftalater

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i sexlegetøj,  Rapport fra Miljøstyrelsen