Tips om lamineringsmaskiner

Lamineringsmaskiner bliver i stigende grad brugt til at forevige billeder, tegninger og lignende – i private hjem, men specielt i børnehaver og vuggestuer. Det er vigtigt at huske at lufte grundigt ud, når man tænder lamineringsmaskinen, og børn bør ikke være til stede under lamineringen.

Når børn ikke bør være til stede under lamineringen, hænger det sammen med, at der i forvejen er mange kemiske stoffer i indeklimaet. Selvom det kun er lave koncentrationer af de kemiske stoffer, der afgives under lamineringsprocessen, så bidrager disse stoffer til det samlede kemikalietryk på børnene.

Børn må gerne lege med laminerede materialer

Miljøstyrelsen har analyseret 10 lamineringsmaterialer, der anvendes i børneinstitutioner, og vurderet, om materialerne udgør en risiko for børn på 1½ år, hvis børnene anvender de laminerede materialer som legetøj. Der er ikke nogen risiko ved, at børn leger med laminerede materialer. Rapporten konkluderer også , at der ikke er nogen direkte risiko for børn forbundet med at være til stede under og efter lamineringsprocessen.

Tips om laminering

  • Laminer ikke, når der er børn tilstede
  • Laminer altid for åbne vinduer eller luft ud efterfølgende

Læs mere om laminering

Rapport: Kortlægning og syndhedsvurdering af indholdsstoffer i lamineringsmaterialer anvendt i børneinstitutioner , Miljøstyrelsen 2008

Flere råd om et godt indeklima