Kasseboner og kvitteringer

Hovedparten af boner og kvitteringer er trykt på varmefølsomt papir, såkaldt termopapir, som indeholder bisphenol A. Bisphenol A (BPA) skader fertiliteten, er mistænkt for at være hormonforstyrrende og er forbudt i termopapir.

Stoffet bisphenol A kan skade evnen til at få børn og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. I Danmark har der siden 2010 været forbud mod bisphenol A i materialer til fødevarekontakt bestemt til børn under 3 år. Et forbud mod bisphenol A i sutteflasker blev indført i EU i 2011.

Mange boner og kvitteringer er trykt på termopapir, som indeholder bisphenol A og det har vist sig, at forbrugere bliver udsat for bisphenol A ved kontakt med kasseboner. I de senere år er flere supermarkedskæder dog begyndt at udfase brugen af termopapir med bisphenol A. Danmark har arbejdet hårdt for at forbyde BPA-holdige kasseboner på EU-plan og dette arbejde har nu båret frugt. Sidste år blev EU-medlemslandene nemlig enige om at forbyde BPA i termopapir og et forbud vil derfor træde i kraft den 2. januar 2020.

Inden forbuddet træder i kraft, kan du begrænse din kontakt med boner og kvitteringer ved:

  • At sige nej tak til at modtage dem, vaske hænder efter du har rørt ved dem og tage kopi af kvitteringer.
  • Undlade at lade dit barn lege med boner eller kvitteringer.
  • Du kan undersøge din bon ved at kradse i overfladen med en mønt eller et andet redskab. Hvis der kommer en sort streg frem, er den trykt på termopapir og kan derfor have bisphenol A i overfladen.