Tips ved brug af hobby-tekstilfarver

Hobby-tekstilfarver som stoftrykfarver, tekstiltusser og overføringsfarver indeholder forskellige kemiske stoffer og kan lugte kraftigt. Ved normalt brug udgør de ikke et sundhedsmæssigt problem, da de problematiske stoffer kun findes i meget små mængder.

Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers mærkningsordning (FFFH) har lavet en A-B-C-D-mærkningsordning for hobbyprodukter. A-mærkede produkter skal leve op til en række skrappe krav om miljøeffekter og indholdsstoffer og kan bruges af børn fra 3 år.

Tips om hobbytekstilfarver

  • Se efter FFFH´s A-B-C-D mærkning og vælg A-mærkede tekstilfarver
  • Luft altid ud og benyt handsker (dog ikke af naturgummi - de beskytter ikke effektivt nok), når du bruger tekstilfarver
  • Læs brugsanvisningen, før du går i gang

Læs mere om tekstilfarver

Rapport: Kortlægning af kemiske stoffer i tekstilfarve , Miljøstyrelsen 2005