Tips om fugemasse

Fugemasser kan indeholde organiske opløsningsmidler, ftalater og andre sundhedsskadelige stoffer, som man komme i kontakt med under fugningen og den efterfølgende hærdning. Derfor er det vigtigt at man omgås produkterne fornuftigt, og vælger en fugemasse der passer nøjagtigt til det behov, man har.

De mest almindelige typer af fugemasse er:

 • Silikonefugemasser
 • Akrylbaserede fugemasser
 • Polyurethanbaserede (PUR) fugeskum og -masser
 • Oliebaserede fugemasser
 • Højelastiske hybrid fugemasser

Grønne tips om valg af fugemasse

 • Vælg en fugemasse der passer nøjagtig til det behov du har – fugemasserne er fremstillet med bestemte funktioner afhængig af brugssituation.
 • Læs altid sikkerhedsforskrifterne på produkterne og følg dem nøje – er du i tvivl om betydningen, så spørg forhandleren eller kontakt producenten.
 • Vælg fugemasser med lavest mulig Mal-kodenummer.
 • Vælg om muligt fugemasser, der ikke er faremærket.
 • Undgå hudkontakt med fugemasserne og sørg for god udluftning under og efter arbejdet, hvis fugemasserne anvendes indendørs.
 • Føler du dig utilpas, svimmel eller lignende under arbejdet, så stop og søg frisk luft.