Tips om tatoveringer og semipermanente tatoveringer

Tatoveringer skal du overveje en ekstra gang. Det er kemikalier du får ind under huden, som du skal leve med hele livet.

Når huden tatoveres, enten i form af udsmykning eller permanent make-up, indføres tatoveringsfarve i læderhuden. Farven fastholdes af overhuden, som den ikke kan trænge igennem. Tatoveringsfarven består hovedsageligt af pigmenter og opløsningsmidler. Ofte er der tilsat hjælpestoffer som f.eks. konserveringsmiddel eller stoffer, der justerer konsistens eller flydeegenskaber. Der kan desuden forekomme kemiske urenheder eller nedbrydningsprodukter.

Når farven placeres i huden, vil opløsningsmidler og en del af pigmentet optages i kroppen. Præcis hvor meget findes der kun begrænset dokumentation omkring, men hos tatoverede personer kan man tydeligt se, at lymfeknuderne i det tatoverede område har samme farve som tatoveringen.

Semipermanente tatoveringer, også kaldet kosmetiske tatoveringer, er en betegnelse for en type tatoveringer, som kun er beregnet til at holde en begrænset periode. Denne type tatoveringer anvendes ofte i kosmetisk sammenhæng. Det kan f.eks. være en optegning af læberne eller anlægning af en eyeliner, som tatoveres ind i huden.

Tips om brug af permanente og semipermanente tatoveringer

  • Det er en god ide at tænke sig om en ekstra gang, inden du får en tatovering. Det er ikke kun på grund af udseendet. Det er kemikalier man får ind under huden – som man skal leve med hele livet.
  • Hvis du vælger at få en tatovering kan du bede om dokumentation for, at den farve der anvendes, overholder grænseværdierne i Europarådets resolution om tatoveringsfarver.
  • Vær opmærksom på, at holdbarheden af semipermanente tatoveringer kan variere en hel del, og måske bliver tatoveringen permanent. Du kan måske ikke regne med at den kun holder 2-5 år. Nogle tatoveringer er meget vanskelige eller umulige at fjerne igen
  • Hvis du får kløe og/eller hævelse ved din tatovering, så kontakt din læge

Se flere gode råd på Miljøstyrelsens og Sundhedsministeriets kampagne om tatoveringer, Think Before You Ink . Læs evaluering af kampagnen her .

Undersøgelse af kemiske stoffer i tatoveringsfarver

Miljøstyrelsen har i 2012 offentliggjort en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske marked. Undersøgelsen viser, at nogle farver indeholder kemiske stoffer, der kan udgøre en risiko for kræft. De undersøgte røde, gule og grønne farver indeholder azofarvestoffer, som kan nedbrydes til primære aromatiske aminer. Herudover kan der i den sorte farve forekomme PAH’er.

For en række af de kemiske stoffer er der usikkerhed med hensyn til hvor stor en mængde, der skal til, for at tatoveringer giver anledning til risiko. Der er også usikkerhed med hensyn til hvor meget af farven, der optages i kroppen. Pigmenterne i farverne er til stede som partikler. Nogle af partiklerne vil sandsynligvis også være i nanostørrelse, og der er begrænset viden om nanopartiklers effekter i kroppen.

Undersøgelsen viser også, at rød tatoveringsfarve kan give irritation, kløe og væskende sår. Det gælder også orange, lyserød, brun og lilla, der kan indeholde røde farvestoffer. Det var i rapporten ikke muligt at påvise årsagen til effekterne.

Miljøministeren vil nu lave et generelt forbud mod de stoffer i tatoveringsfarver, der udgør en risiko.

Rapport: Kemiske stoffer i tatoveringsfarver, Miljøstyrelsen 2012

Miljøstyrelsens risikovurdering af tatoveringsfarver , notat, Miljøstyrelsen 2011

Tatoveringsfarver med høj risiko fjernet fra markedet

Miljøstyrelsen har vurderet, at risikoen ved 13 af farverne var for høj. Derfor gik Miljøministeren ud i december 2011 og fjernede dem fra markedet. Se skemaet over  forbudte tatoveringsfarver .

Der er ikke grundlag for at anbefale at fjerne en tatovering, der er lavet med en ulovlig farve, med mindre der er væsentlige gener forbundet med den.

Viden om danskernes tatoveringer

Miljøstyrelsen har i 2013 i samarbejde med PlanMiljø, gennemført en undersøgelse blandt danskere der overvejer at blive tatoveret, eller allerede har en tatoveringer. Undersøgelsen består af en række interview og en spørgeskemaundersøgelse, og  resultaterne er opsummeret i dette notatUndersøgelsens fulde resultat kan downloades her.  Vær opmærksom på at den fulde undersøgelse er meget omfattende.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 635 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, der har (eller har haft) en tatovering og 618 interviews med personer, der overvejer at få en tatovering. Du kan læse flere resultater fra undersøgelsen her:

Læs mere om tatoveringsfarver

Læs mere om tatoveringer og semipermanente tatoveringer

Lovgivning om tatoveringsfarver , Miljøstyrelsen

Tatoveringsloven - Justitsministeriets lov om tatovering lov nr. 194 af 8/6 1966 , retsinformation.dk

EU-Kommissionens pressemeddelelse om DG SANCO's undersøgelse , 2003

Rapport: Kortlægning nr. 2 - Undersøgelse af farvestoffer i tatoveringsfarver , Miljøstyrelsen 2002

Regulering af produkter anvendt til tatoveringer og semipermanente tatoveringer , notat Miljøstyrelsen 2006

Think before you ink_570-321

Think before you ink

(Udgivet 2013)