Baggrund om tandblegning

Oprindeligt har hydrogenperoxid (brintoverilte) været det hyppigst anvendte aktivstof i tandblegningsprodukter. Det skyldes, at hydrogenperoxid er et effektivt blegende stof. EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS – Scientific Committee on Consumer Safety) har dog undersøgt sikkerheden af hydrogenperoxid i bl.a. tandblegningsprodukter. Deres konklusion var, at det kun er en ganske lav koncentration af stoffet, som det vil være sikkert for forbrugere at anvende derhjemme til tandblegning.

På baggrund af dette blev der i 2012 indført nye restriktioner i EU-lovgivningen. Dette medførte, at der for tandblegningsprodukter til privat brug maksimalt må være indhold af og/eller blive frigivet 0,1 % hydrogenperoxid, jf. kosmetikforordningens (nr. 1223/2009) bilag III, løbenummer 12. I tandblegningsprodukter, der anvendes af og kun sælges til tandlæger, må der dog være indhold og/eller frigivelse af op til 6 % hydrogenperoxid.

Der er to grunde til, at tandlæger må anvende produkter med en højere koncentration hydrogenperoxid, end det er tilladt i produkter til privat brug. Den ene er, at en tandlæge med sin professionelle viden kan anvende tandblegningsproduktet mere præcist, end en forbruger kan forventes at være i stand til derhjemme. De kan også tilrettelægge et forløb, der er mest muligt skånsomt. Den anden grund er, at tænderne skal undersøges inden påføringen, når der anvendes et produkt med denne højere koncentration af hydrogenperoxid.

Produkter med op til 6 % hydrogenperoxid skal ved den første behandling i hver cyklus, enten påføres af tandlægen eller under nøje opsyn af denne. Tandlægen har derefter lov til at udlevere tandblegningsproduktet til forbrugeren til resten af den pågældende behandlingscyklus. Produkter med over 0,1 % hydrogenperoxid må kun anvendes på personer over 18 år.

Der findes i dag tandblegningsprodukter på markedet, der er tilsat andre aktivstoffer. På nuværende tidspunkt er der dog begrænset viden om hvilke aktivstoffer, der anvendes i tandblegningsprodukter til privat brug. Miljøstyrelsen har valgt at have fokus på tandblegningsprodukter i 2020, hvorfor der udføres en nærmere undersøgelse af tandblegningsprodukter til privat brug. Resultaterne vil blive lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside ved undersøgelsens afslutning.