Faktaark Hudblegemidler

Cremer og sæber til blegning af huden kan bl.a. købes på internettet. Disse produkter kan indeholde forbudte og sundhedsskadelige stoffer som kviksølv, hydroquinon eller binyrebarkhormoner, der alle kan give alvorlige bivirkninger.

Miljøstyrelsen har flere gange fået lavet kemiske analyser af hudblegeprodukter som cremer og sæber og fundet, at disse produkter kan indeholde stoffer, som ikke blot er forbudte, men også sundhedsskadelige. Flere gange har disse stoffer ikke været deklareret på indholdsdeklarationen, så det er vanskeligt som forbruger at undgå dem. De stoffer, det drejer sig om er kviksølv, hydroquinon og binyrebarkhormoner. Til gengæld kan stoffer som kojic acid og frugtsyrer lovligt anvendes i hudblegeprodukter.

Kviksølv

Kviksølv er yderst skadeligt for mennesker og miljø. Derfor er det forbudt at anvende i hudblegeprodukter. Stoffet kan optages gennem huden og transporteres rundt i kroppen, hvor det bliver oplagret i forskellige organer som nyrer og hjernen. Kviksølv bliver kun i meget ringe grad udskilt af kroppen, og regelmæssig brug af cremer og sæber med selv meget lave koncentrationer kan medføre, at det bliver ophobet i kroppen. Kviksølv har mange alvorlige skadelige virkninger på mennesker og miljø, heriblandt:

  • Risiko for skader på nervesystemet, så børn, der bliver udsat for kviksølv i fostertilstanden, risikerer at blive født med hjerneskade eller at få langsommere indlæringsevne og udvikling. Dette kan også ske, selv om moderen kun er blevet udsat for meget lave koncentrationer af kviksølv.
  • Risiko for hudkræft og nyreskader.
  • Kviksølv kan desuden give overpigmentering der medfører, at visse hudområder bliver mørkere.
  • Ophobning i miljøet.

Hydroquinon

Hydroquinon hæmmer dannelsen af pigmentet melanin i huden. Derved bliver huden gradvist lysere ved regelmæssig brug. Da stoffet også har nogle ubehagelige bivirkninger, har det været forbudt i hudplejeprodukter i EU siden 2001.

Hydroquinon har bl.a. disse skadelige egenskaber:

  • Mistænkt for at være kræftfremkaldende.
  • Kan give hudirritation og allergi.
  • Risiko for okronose, ved brug over længere tid. Det betyder, at huden får sod-lignende mørke pletter der, hvor den har været udsat for hydroquinon.

Hydroquinon var indtil 2001 den mest almindelige aktive ingrediens i hudblegecremer. Selv om det i dag er forbudt i hele EU, findes der stadig produkter med hydroquinon på markedet.

Binyrebarkhormoner

Mange af binyrebarkhormonerne er kraftigt virkende hormoner og binyrebarkhormoner er ikke tilladt at bruge i kosmetik. Derimod findes de i en række receptpligtige lægemidler, og anvendes blandt andet til behandling af hudsygdommene psoriasis og eksem. Cremer med binyrebarkhormoner sælges også illegalt som hudblegemidler. Brug af disse cremer kan give hudforandringer, herunder akne, eksem, irritation eller ødelæggelse af huden. Ved overdreven brug kan der opstå Cushing’s syndrom, hvor symptomerne blandt andet kan være måneansigt, fedtophobning på maven og i nakken, svind af muskulatur på arme og ben, hyppige blå mærker, tynd og skrøbelig hud, træthed og uoplagthed, afkalkning af knogler, forhøjet blodtryk og sukkersyge.

Kojic acid

Kojic acid hæmmer dannelsen af pigmentet melanin i huden, hvorved huden bliver gradvis lysere ved regelmæssig brug. Kojic acid er tilladt at bruge i hudblegeprodukter, men er først for relativt nyligt blevet taget i brug i hudblegeprodukter, efter hydroquinon er blevet forbudt i EU. Kojic acid vides at kunne give hudirritation og allergi, men bivirkninger ved regelmæssig brug over længere tid er dårligt belyst. Sikkerheden ved brug af kojic acid i hudblegeprodukter diskuteres i øjeblikket af EU's Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed.

Frugtsyrer

Frugtsyrer som glykolsyre (glycolic acid), mælkesyre (lactic acid) eller citronsyre (citric acid) tilhører gruppen af stoffer, man også kalder alfa-hydroxy-syrer (AHA). De tilsættes typisk med det formål at produktet skal kunne peele, dvs. fjerne det yderste lag af døde hudceller. Frugtsyrer gør dermed ofte huden mere sart umiddelbart efter brug, så der har du større risiko for solskoldning, hvis du opholder dig i solen. Det er vigtigt at du sørger for at beskytte dig mod solen, hvis du har brugt et produkt med frugtsyrer, enten ved at holde dig i skyggen eller bruge solcreme med en høj faktor.

Tips om hudblegeprodukter

Andre hjemmesider

Videncenter for Allergi