Økologisk kosmetik og naturkosmetik

Mange forbrugere tiltrækkes af kosmetiske produkter, der markedsføres med at være økologiske eller naturlige, både fordi de ønsker at tage hensyn til deres egen og deres børns sundhed, men også fordi de gerne vil gøre noget godt for miljøet. Dog skal du som forbruger være lidt på vagt – økologiske og naturlige kosmetikprodukter er ikke nødvendigvis sundere og i nogle tilfælde gør du miljøet en større tjeneste ved at vælge de produkter, der har de officielle miljømærker.

Hvad forstås ved økologisk kosmetik? 

Der findes ikke nogen officiel, myndighedsgodkendt økologimærkning på kosmetik, ligesom der gør på fødevarer, hverken i Danmark eller i EU-regi. Der findes til gengæld mange private ordninger, der certificerer kosmetiske produkter til at være økologiske efter forskellige kriterier.

Der er en forudsætning for at kalde et hvilket som helst produkt økologisk, at det har et indhold af planteekstrakter eller andre ingredienser, der er dyrket økologisk. Eksempelvis giver det ikke mening at kalde vand økologisk. En del af de ingredienser, der hyppigt anvendes i kosmetik, er enten fremstillet syntetisk eller af mineralsk oprindelse og kan derfor ikke dyrkes økologisk.

Forbrugerombudsmanden har i 2011 udstedt en vejledning for, hvad der skal til for at man kan kalde et kosmetiske produkt økologisk. Ifølge denne vejledning skal mindst 95% af produktets råstoffer/ingredienser (bortset fra vand) være økologiske, for at man kan kalde produktet økologisk. I tilfælde af, at man ikke kan leve op til de 95%, er det tilladt at angive, hvor mange % af produktet der er økologisk, uden at kalde hele produktet økologisk.

Læs vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen

I kosmetiklovgivningen findes ingen bestemmelser om økologi, da denne lovgivning primært er udarbejdet af hensyn til forbrugerbeskyttelse, og økologi ikke har en sammenhæng med sundhed i forbindelse med kosmetiske produkter. Dog er der en bestemmelse om, at man ikke må markedsføre kosmetiske produkter på en måde, der kan vildlede forbrugeren. Dette betyder i forhold til økologi, at man ikke i markedsføringen må antyde, at produktet er sundere eller fx mindre allergifremkaldende, fordi det indeholder økologiske ingredienser.

Læs mere om vildledende markedsføring af kosmetik.

Er økologisk kosmetik bedre?

Mange vælger økologisk kosmetik ud fra en forestilling om, at de enten er sundere for dem selv eller deres børn, eller at fremstillingen af produkterne belaster miljøet mindre. Som udgangspunkt er økologisk kosmetik ikke sundere end kosmetik, der ikke er økologisk. For at man overhovedet kan tale om økologisk kosmetik, skal en stor del af produktet bestå af ekstrakter fra planter eller blomster, og disse er i sig selv ofte allergifremkaldende.

Sammenlignes to kosmetiske produkter, der er helt identiske bortset fra, at det ene indeholder økologiske planteekstrakter, og det andet indeholder de samme ekstrakter, der ikke er fremstillet økologisk, vil fremstillingen af det produkt med de økologiske ekstrakter alt andet lige have betydet en mindre miljøbelastning. Dog skal man huske, når man taler om miljøbelastning, at der er meget mere og andet i det end blot dyrkningen af udvalgte planter til brug for ekstrakter.

Eksempelvis er der ved økologi ikke taget højde for, om de valgte sæbestoffer er mere eller mindre miljøskadelige, når de ledes ud i afløbet. Der er heller ikke taget hensyn til, om emballagen forurener mere eller mindre. Så hvis man ønsker at tage et miljøhensyn, er det i virkeligheden ofte mere relevant at gå efter miljømærkede produkter, frem for de økologiske – eller bedre endnu; produkter, der både har et miljømærke og indeholder økologiske ingredienser. Eksempelvis gælder for Svanemærket kosmetik, at hvis det indeholder økologiske ingredienser, kan dette markeres ved at angive hvor mange % af produkter, der er økologisk.

Hvad forstås ved naturkosmetik?

Naturlig kosmetik og naturlige ingredienser er mere udefinerbart end økologi. Der er heller ikke her en officiel definition, og der er delte meninger om, hvad naturlige ingredienser er. Nogle mener, det er stoffer, der er udvundet fra naturen, andre mener, det er tilstrækkeligt, at stofferne oprindeligt er fundet i naturen, selv om de fremstilles syntetisk, og endelig er der nogen, som mener, at det stadig er en naturlig ingrediens, hvis man udvinder den fra naturen og efterfølgende modificerer den kemisk i et laboratorium.

Er naturkosmetik bedre?

Som udgangspunkt er naturlige stoffer/ingredienser ikke mindre skadelige end syntetiske. De mest allergifremkaldende stoffer, vi kender, er ekstrakter fra planter/blomster som eksempelvis egemos. Så hvis man ønsker at forbygge allergi, er det ikke en entydigt god ide at vælge naturkosmetik.

Men ofte er der også anvendt andre principper i naturkosmetik, som fx, at der ikke anvendes konserveringsmidler, da nogle af plantestofferne i sig selv har en konserverende virkning. Da mange konserveringsmidler er potentielt allergifremkaldende, kan det i nogle tilfælde være en god ide at vælge ukonserveret naturkosmetik. Det er derfor svært at give et generelt svar på, om naturkosmetik er bedre end andet kosmetik, det vil kræve en vurdering fra produkt til produkt og et nøje kendskab til ingredienser.

Hvis man vælger naturprodukter af miljøhensyn, kan man overveje at vælge miljømærkede produkter i stedet, da man her får produkter, der er garanteret mindre miljøbelastende end tilsvarende produkter, og der er taget hensyn til både fremstilling, brug, emballage mm.

Læs mere om økologisk kosmetik og naturkosmetik

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedføringen, Forbrugerombudsmanden 2014

Om kosmetik og miljømærker

Tips om parfume

Om kosmetik og allergi

Rapport: Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af kosmetiske produkter markedsført som “ikke konserverede” , Miljøstyrelsen 2011

Rapport: Udvalgte plantestoffer i "naturlige" kosmetiske produkter , Miljøstyrelsen 2002

Rapport: Analysemetoder af planteekstrakter i naturkosmetikprodukter , Miljøstyrelsen 2002

Andre hjemmesider

Videncenter for allergi

Miljømærkning Danmark