Kosmetik og nanomaterialer

Nanomaterialer kan anvendes i kosmetiske produkter, som eksempelvis solcremer. Selv om vi ikke umiddelbart har grund til at være særligt bekymrede for stoffer der er på nanoform, hersker der en vis bekymring for, om nanoformens særlige egenskaber kan udgøre en risiko. Derfor er der i EU vedtaget nye regler, der skal gøre det muligt for Kommissionen at følge udviklingen nøje og oplyse forbrugerne om, hvilke produkter, der indeholder nanomaterialer.

Når man taler om nanomaterialer i kosmetik, er det typisk UV-filtre og farvestof pigmenter det drejer sig om.

Deklaration

Fra 11. juli 2013 har man skullet deklarere ingredienser på nanoform i kosmetiske produkter ved at tilføje "(nano)" efter ingrediensens navn i indholdsdeklarationen. Deklarationen giver forbrugerne oplysning om, hvorvidt deres produkter indeholder et stof på nanoform, men skal ikke forstås som en advarsel, da vi ikke har belæg for at være særligt bekymrede for stoffer på nanoform generelt.

Farvestoffer, konserveringsmidler, UV-filtre og særligt regulerede stoffer

Stoffer, der i kosmetik anvendes som farvestoffer, konserveringsmidler, UV-filtre eller andre særligt regulerede stoffer skal have en særskilt godkendelse i EU for at måtte anvendes på nanoform. Det er altså ikke nok at et stof er godkendt som fx farvepigment - hvis man ønsker at bruge det på som farvepigment på nanoform skal det godkendes i den konkrete nanoform.

Registrering af nano-ingredienser

En virksomhed, der anvender et stof på nano-form som ingrediens i et kosmetisk produkt, skal notificere/registrere dette hos EU Kommissionen. Denne registrering skal indeholde en række oplysninger om stoffet, herunder tekniske specifikationer og sikkerhedsdata. Denne registrering skal ikke forstås som en godkendelse, men hvis Kommissionen ud fra disse data eller anden viden om stoffet finder grund til bekymring, kan de bede EUs Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed udarbejde en sikkerhedsvurdering. Registreringen gælder ikke for de kategorier af ingredienser, der skal have en separat godkendelse (farvestoffer mm, se ovenfor) da disse allerede er sikkerhedsvurderet i forbindelse med godkendelsen.

Sikkerhedsvurdering

Uanset om en ingrediens er på nanoform, skal den ansvarlige virksomhed udføre en sikkerhedsvurdering af alle indgående ingredienser samt det færdige produkt, før de sætter det på markedet. Her gælder også, at man skal vurdere partikelstørrelsens indflydelse på sikkerheden. Selv om man anvender et godkendt stof, eksempelvis et farvestof på nanoform, skal virksomheden altså vurdere, om det pågældende farvestof i det konkrete produkt med den konkrete anvendelse kan udgøre en risiko.

EUs Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed har udgivet en vejledning til hvordan man sikkerhedsvurderer nanomaterialer i kosmetik, Guidance on the Safety Assessment of Nanomaterials in Cosmetics (2012).

Kommissionens overvågning af nano i kosmetik

På baggrund af virksomhedernes registreringer skal Kommissionen senest i januar 2014 offentliggøre et katalog over alle nanomaterialer, der anvendes i kosmetiske produkter. Kataloget opdateres løbende og bliver offentligt tilgængeligt. Det vil også blive lagt her på hjemmesiden. Derudover skal Kommissionen fra juli 2014 aflægge en årlig statusrapport til Europa Parlamentet om udviklingen af brug af nanomaterialer i kosmetik, herunder også fremskridt inden for metoder til sikkerhedsvurdering.

Læs mere

Miljøstyrelsens sider om nanoteknologi

Rapport: Kortlægning af produkter der indeholder nano eller baseret på nanoteknologi , Miljøstyrelsen 2007

Om solcreme og selvbruner

EU-regler om kosmetik

Andre hjemmesider

Kosmetikforordningen (1223/2009) (se artikel 13 og 19, stk. 1g), EU-Kommissionen