Indberetning af ulovlige kosmetiske produkter

Hvis du finder et kosmetisk produkt som du mener er ulovligt, kan du indberette dette til Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, som fører kontrol med produkterne.

Du kan indberette et produkt til Kemikalieinspektionen, hvis du mistænker at det er ulovligt. Det kan f.eks. være, hvis du finder et produkt uden indholdsdeklaration eller hvor brugsanvisningen ikke er på dansk. 

Du kan indberette mulige overtrædelser elektronisk til Miljøstyrelsen, eller du kan kontakte Kemikalieinspektionen på mail,  Obfuscated Email .

Læs mere

Om Kemikalieinspektionens arbejde