Vis Hensyn

Selv om der fortsat er et stort behov for mere viden om MCS, må man med den nuværende viden anerkende, at fænomenet MCS eksisterer:
Nogle personer reagerer særligt følsomt over for meget lave koncentrationer af kemiske stoffer i luften.

Der er ingen tvivl om, at det kan være voldsomt generende at være særligt følsom over for dufte og kemikalier i luften. For alle vegne er der dufte, der kan få symptomerne til at bryde ud, og derfor kan tilstanden føre til en meget isoleret tilværelse.

MCS-ramte får gener af lugten fra helt almindelige dagligdags ting som parfume, rengøringsmidler, aviser, mados, tobaksrøg og meget mere. Det er klart, at symptomerne i sig selv er ubehagelige.

Med duftstoffer og kemikalier overalt er det svært at have en normal hverdag og et socialt og udadvendt liv. Derfor kan MCS have stor indvirkning såvel fysisk, psykisk som socialt.

Med den viden vi har i dag, er den eneste mulighed at undgå kontakt med de dufte og kemikalier, som man reagerer på. Da omgivelserne er fyldt med duftstoffer og kemikalier, er det nærmest umuligt for en MCS-ramt at leve en normal tilværelse. Derfor er det ikke alene vigtigt, at der er forståelse fra den ramtes omgivelser - det er lige så vigtigt, at vi alle i samfundet viser hensyn over for disse personer.

Hvad kan man gøre?

Forståelse for duft- og kemikalieoverfølsomhed er afgørende for at hjælpe de ramte. For pårørende eller bekendte til MCS-ramte er det vigtigt at tale med personen om, hvad man kan gøre for at tage hensyn.
Ofte vil selv små ændringer af ens adfærd i hverdagen have stor betydning for en MCS-ramt. På arbejdspladsen måske endda afgørende for om kollegaen kan fungere socialt og i yderste konsekvens - beholde sit arbejde. Men det gælder også i det offentlige rum, f.eks. i offentlige transportmidler, i venteværelser, på hospitaler og plejehjem, i skoler og andre undervisningsinstitutioner, børneinstitutioner mv.
Vores viden om, hvordan og hvorfor MCS fremkaldes, er begrænset. Derfor er det svært at give helt specifikke råd om, hvad man skal gøre for at vise hensyn. Men helt generelt skal man omgås kemikalier med omtanke og undgå unødvendig brug af disse.

Vi ved altså ikke præcist, hvad der udløser MCS. Dog har MCS-ramte peget på nogle dufte og aktiviteter, som er meget generende. Derfor kan man vise hensyn ved at ændre adfærd og undgå eller nedsætte brug af disse, som er:

  • Parfume og parfumerede cremer mv.
  • Rygning
  • Duftende planter
  • Parfumerede vaskemidler og skyllemidler
  • Duftblokke
  • Afdampende kemikalier, f.eks. terpentin, maling
  • Stærkt lugtende ting
  • Stegning og grillning
  • Sprøjtemidler
  • Spraydåser