Rapporter

Miljøstyrelsen udgav i december 2002 en rapport om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed) og konkluderer, at MCS eksisterer.
Læs publikationen i PDF-Format

Videncenter for MCS offentliggør løbende rapporter på deres hjemmeside:
http://www.mcsvidencenter.dk/