Hvad ved vi om MCS

Nogle mennesker reagerer særligt følsomt, når de bliver udsat for ganske lave koncentrationer af kemiske stoffer og dufte, som findes i luften. Koncentrationerne kan være så lave, at de ikke generer andre mennesker. Dét fænomen kalder man på engelsk Multiple Chemical Sensitivity (MCS), og på dansk for duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Hvordan fremkaldes MCS?
Vi ved ikke hvordan MCS fremkaldes, men mange oplever, at den særlige følsomhed over for dufte og kemikalier har en sammenhæng med udsættelse for en stor mængde af et kemisk stof, f.eks. på arbejdspladsen. Efterfølgende opleves at kroppen reagerer voldsomt på selv små mængder duftstof eller kemikalier, som findes i vores dagligdag. F.eks.:

 • Parfume og anden kosmetik
 • Vaskemidler
 • Rengøringsmidler
 • Tobaksrøg
 • Opløsningsmidler
 • Maling
 • Trafikos
 • Mados

Symptomer på MCS
Mennesker, der har MCS, har formentlig ikke en lavere lugttærskel end andre. Alligevel føler de sig generet af kemiske stoffer i koncentrationer, som ligger betydeligt under de niveauer, der medfører gener hos andre mennesker.

Det er endnu ikke muligt at påvise objektive, fysiske forandringer i kroppen hos personer, der har MCS. Således opfylder den eksisterende dokumentation om MCS ikke internationalt vedtagne, lægevidenskabelige kriterier for anerkendelse af en sygdom. Personer, der har MCS, oplever som de mest almindelige symptomer:

 • Besvær med at trække vejret
 • Smerter i brystet
 • Irriterede slimhinder
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Hukommelsesbesvær
 • Svimmelhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Ildebefindende
 • Depression
 • Muskel- og ledsmerter
 • Fordøjelsesproblemer

Nogle mennesker oplever MCS-gener få gange om ugen og kan godt fortsætte med erhvervsarbejde. Andre får daglige gener, der tvinger dem til at opgive deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og som indskrænker deres daglige aktivitetsmønster. Mange oplever, at de bliver særligt følsomme overfor stadigt flere kemiske stoffer og med tiden får flere og flere forskellige symptomer.

Symptomerne på MCS er ikke kun karakteristiske for MCS. De kan også skyldes mange andre årsager. F.eks. stress, problemer på arbejdspladsen, i familien eller andre sygdomme. Ved sådanne symptomer bør man gå til lægen, så det afklares om man evt. lider af en sygdom, som kan diagnosticeres og behandles.

Kan MCS forsvinde igen?
Nogle personer er generet af symptomerne hver dag, andre sjældnere. Men hos de fleste forsvinder generne aldrig igen. Mange oplever, at de gennem tiden bliver særligt følsomme overfor stadig flere kemiske stoffer og får flere og flere forskellige symptomer. Med den viden vi har i dag, er den eneste mulighed for at forebygge gener, at undgå at blive udsat for kemikalier - både i høje og lave koncentrationer. 

Hvor udbredt er MCS?
Hvor mange danskere, der har MCS, vides ikke præcist. På baggrund af udenlandske undersøgelser skønnes det, at forekomsten af MCS i den danske befolkning er i størrelsesorden 0,1- 1%.

Videncenter - mere viden om MCS Vores viden om MCS er begrænset. Derfor er der oprettet et videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Centret skal på en videnskabelig baggrund undersøge virkningsmekanismer, forekomst samt mulighederne for forebyggelse af MCS og forværring af symptomer hos personer, der allerede har MCS. Centret skal også fungere som et rådgivningscenter, hvor læger og andet sundhedspersonale, sociale myndigheder samt ikke mindst MCS-ramte og deres pårørende kan få rådgivning.

De følgende afsnit om MCS bygger bl.a. på en rapport som Miljøstyrelsen udgav i december 2002 om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Rapporten kan læses her.