Links

Kemikalier

Myndigheder

Miljø- og Fødevareministeriet: www.mfvm.dk

Miljøstyrelsen: www.mst.dk

Arbejdsmiljøinstituttet:  www.ami.dk/nyheder

Arbejdstilsynet: www.arbejdstilsynet.dk

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Foreninger

Foreningen for Duft og Kemikalieoverfølsomme: www.dkmcs.dk

Foreningen af Rentolinramte i Danmark: www.rentolinforeningen.dk

Om allergi

Astma-Allergi Forbundet: www.astma-allergi.dk

Videncenter for allergi: www.videncenterforallergi.dk

Om produkter i hverdagen og overfølsomhed

Tænk+Test: www.taenk.dk

Danske Indeklima Mærkning - en frivillig mærkningsordning for byggevarer og produkters påvirkning af indeklimaet.
Information, nyhedsbrev og produktoversigt på:  www.teknologisk.dk

Rapporter

Miljøstyrelsens rapport om duft og kemikalieoverfølsomhed (2002)