Forebyggelse

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at målrette en indsats over for MCS. Det skyldes, at der mangler sikker viden om, hvorfor og hvordan MCS fremkaldes.
Selvom MCS-ramte formentlig ikke har lavere lugttærskel end andre, føler de sig generet af kemiske stoffer i koncentrationer, som ligger betydeligt under de niveauer, der medfører egentlige skadelige effekter. Koncentrationer, som de fleste mennesker knapt nok ænser.
Og det har endnu ikke været muligt at påvise nogle objektive, fysiske forandringer i kroppen hos personer, der lider af MCS. Foreløbig opfylder den eksisterende dokumentation om MCS ikke internationalt vedtagne, lægevidenskabelige kriterier for anerkendelse af en sygdom. Derfor har man heller ikke noget sikkert grundlag at forebygge udefra.
Frem for alt har myndighederne brug for viden om:

  • Mekanismerne bag fænomenet MCS
  • Mulige grupper i befolkningen som er i øget risiko for at få MCS

Det er vigtigt at undersøge disse forhold, så man kan beslutte, om det er nødvendigt med forebyggende foranstaltninger og evt. hvilke. Derfor er Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed (MCS)oprettet i 2006. Videncentret skal undersøge disse forhold.
Generelle forholdsregler
Selv om vores viden om, hvordan MCS fremkaldes er begrænset, er det stadig muligt at tage nogle helt generelle forholdsregler. Særligt over for omgang med kemikalier, som også kan have betydning i forhold til udvikling af MCS.
Helt overordnet er det vigtigste at begrænse risikoen for udsættelse for kemiske stoffer. Både i høje og lave koncentrationer.
Det er vigtigt at undgå den påvirkning, der måske kan sætte MCS-forløbet i gang (se under Om MCS). Her kan især peges på udsættelse for høje doser af kemikalier. F.eks.:

  • Ved afdampning af opløsningsmidler
  • Efter maling af store overflader
  • Ved sprøjtning i lukkede rum med f.eks. hårspray.

Det er især vigtigt at begrænse anvendelse af stoffer, som let fordamper. Herunder duftstoffer (parfume) og stoffer på spraydåse. Men det er også vigtigt at være opmærksom på indholdsstoffer i kosmetik, rengøringsmidler og midler til overfladebehandling. Ligesom det er vigtigt at være opmærksom på den måde, vi bruger disse ting på. Udsættelse for kemikalier i indeklimaet, f.eks. afdampning fra byggematerialer, boliginventar og udsættelse for tobaksrøg, mados og udstødningsgas fra trafik, kan også have betydning.
En generel nedsættelse af kemikalietrykket vil være et skridt på vejen. Både til måske at undgå nye tilfælde af MCS og til at forebygge generne hos de personer, der allerede er MCS-ramte.
Hvad kan borgerne gøre?
Som borger kan du være med til at forebygge MCS-problemer hos dig selv og andre. F.eks. ved at undgå høje koncentrationer af flygtige stoffer i indeklimaet, eksempelvis:

  • Ved maling af store overflader, og
  • Ved at undgå anvendelse af stærkt lugtende produkter, herunder kraftige parfumer og parfumerede produkter.

Hvis man generelt begrænser brugen af kemiske stoffer i dagligdagen, kan det også være med til at beskytte udsatte og følsomme grupper, som f.eks. børn og gravide. Dermed forebygges formodentlig også flere tilfælde af MCS.
Forbrugerprodukter som vaskepulver, kosmetik og hobbymaling findes ofte i mange forskellige varianter. Nogle vaske- og rengøringsmidler indeholder kun de kemikalier, der er nødvendige for selve renseprocessen. Andre indeholder også ekstra kemikalier som parfume og farvestof.
I virkeligheden kan mange produkter være tilsat ekstra kemikalier, som i mange sammenhænge kan betegnes som unødvendig kemi. Ofte er der kun tale om små mængder ekstra kemikalier, men den lille forskel kan i nogle tilfælde få stor betydning.