Nogle er mere følsomme overfor kemikalier

Kemiske stoffer er i fleste tilfælde ikke farlige, når bare vi omgås dem med omtanke. Nogle mennesker er dog særligt følsomme. Det anslås, at ca. hver tiende dansker oplever stærke gener, når de indånder dufte og kemikalier. Ofte er der tale om personer som også oplever gener såsom astma, høfeber og eksem.

Du kan vise hensyn

Disse gener kan udløses af dufte fra helt almindelige dagligdags ting som rengøringsmidler, parfume, vaskepulver, maling og tobaksrøg. Ting, som de fleste af os slet ikke lægger mærke til. I disse tilfælde taler man om duft- og kemikalieoverfølsomhed – også kaldet MCS.

For nogle kan der være tale om en livslang lidelse, som har stor indflydelse på både arbejdsliv og dagligdag. Derfor er det ikke alene vigtigt, at vi alle viser hensyn i dagligdagen.

Tænk over hvad du udsætter dig selv for

Jo hyppigere du bliver udsat for bestemte kemikalier, desto større grund er der til at være på vagt. F.eks. skal mennesker med en fritidsinteresse, hvor de limer meget, sørge ekstra godt for handsker og god udluftning. Desuden skal de overveje grundigt, hvilken lim de bruger. Vær opmærksom på reaktioner i form af rødmen, ændringer i vejrtrækning, hoste, øjne der løber i vand, m.v.

Lovgivning

Lovgivning om- og regulering af kemikalier Kemikalier reguleres af den fælles EU-lovgivning, som de enkelte lande fører ud i livet. I Danmark ligger det overordnede ansvar for regulering af kemikalier hos Miljøstyrelsen, som hører under Miljøministeriet. Der arbejdes hele tiden på at nedsætte mængderne af kemikalier i vores hverdag.

Omgang med kemi

  • Vis hensyn over for andre
  • Læs brugsanvisning og eventuelle advarsler
  • Brug duftstoffer med omtanke
  • Sprøjt ikke med kemikalier, f.eks. hårspray, i lukkede rum.