Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

Det anslås, at ca. hver tiende dansker oplever gener, når de indånder dufte og kemikalier i luften. Dette kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). For de fleste mennesker vil der være tale om milde symptomer. Men hos en mindre gruppe i befolkningen opleves udsættelsen for dufte og kemikalier som en stor belastning i dagligdagen.

Allergi - kvinde

Symptomerne optræder ofte samtidigt med sygdomme som astma, høfeber og eksemsygdom. Men flere undersøgelser tyder på, at mekanismen bag de symptomer, der opleves ved udsættelse for dufte og kemikalier i små mængder, er en helt anden end den, der fremkalder allergiske sygdomme i hud og slimhinder. 

De mennesker, som får symptomer reagerer særligt følsomt overfor selv ganske små mængder af kemikalier i luften. Det kan f.eks. være dufte fra helt almindelige dagligdags ting som rengøringsmidler, parfume, vaskepulver, maling og tobaksrøg. Ting, som de fleste af os slet ikke lægger mærke til. I disse tilfælde taler man om duft- og kemikalieoverfølsomhed – også kaldet MCS.

Publikationer

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed) og konkluderer, at MCS eksisterer. Læs mere:
Miljøprojekt, nr. 741, 2002, Duft- og kemikalieoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity, MCS
Rapporten på engelsk

Informationskampagne