Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

Det anslås, at ca. hver tiende dansker oplever gener, når de indånder dufte og kemikalier i luften. Dette kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). For de fleste mennesker vil der være tale om milde symptomer. Men hos en mindre gruppe i befolkningen opleves udsættelsen for dufte og kemikalier som en stor belastning i dagligdagen.

Allergi - kvinde

Symptomerne optræder ofte samtidigt med sygdomme som astma, høfeber og eksemsygdom. Men flere undersøgelser tyder på, at mekanismen bag de symptomer, der opleves ved udsættelse for dufte og kemikalier i små mængder, er en helt anden end den, der fremkalder allergiske sygdomme i hud og slimhinder. 

De mennesker, som får symptomer reagerer særligt følsomt overfor selv ganske små mængder af kemikalier i luften. Det kan f.eks. være dufte fra helt almindelige dagligdags ting som rengøringsmidler, parfume, vaskepulver, maling og tobaksrøg. Ting, som de fleste af os slet ikke lægger mærke til. I disse tilfælde taler man om duft- og kemikalieoverfølsomhed – også kaldet MCS.

Publikationer

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed) og konkluderer, at MCS eksisterer. Læs mere:
Miljøprojekt, nr. 741, 2002, Duft- og kemikalieoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity, MCS
Rapporten på engelsk

Informationskampagne

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Rapporten blev fulgt op med en informationskampagne i 2005, der satte fokus på forebyggelse bl.a. ved at tage hensyn i dagligdagen og så vidt muligt undgå unødvendig udsættelse for kemikalier. Til understøttelse af kampagnen blev oprettet en særlig hjemmeside om MCS: 
www.luften.dk

Statusrapport 2010-2013 Samt Årsrapport 2013

En allersidste nyhed fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed lukkede med udgangen af 2013. Rapporten 'Statusrapport 2010-2013 samt årsrapport 2013' samler op på og afslutter Videncentrets indsats i perioden 2010-2013. Publikation bliver også tilgængelig fra Videncentrets nu lukkede hjemmeside.