Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)

Duft- og kemikalieoverfølsomhed er en sygdom, der belaster hverdagen og kontakten med andre.

Allergi - kvinde

Duft- og kemikalieoverfølsomhed er ikke en allergisk lidelse, men der er visse overlap og fællesnævnere, da dufte og kemikalier også være til gene for mennesker med følsomme luftveje fx som følge af høfeber eller astma.Det anslås, at ca. hver tiende dansker oplever gener, når de indånder dufte og kemikalier i luften. Dette kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). For de fleste mennesker vil der være tale om milde symptomer. Men hos en mindre gruppe i befolkningen opleves udsættelsen for dufte og kemikalier som en stor belastning i dagligdagen.

Symptomerne optræder ofte samtidigt med sygdomme som astma, høfeber og eksemsygdom. Men flere undersøgelser tyder på, at mekanismen bag de symptomer, der opleves ved udsættelse for dufte og kemikalier i små mængder, er en helt anden end den, der fremkalder allergiske sygdomme i hud og slimhinder. 

De mennesker, som får symptomer reagerer særligt følsomt overfor selv ganske små mængder af kemikalier i luften. Det kan f.eks. være dufte fra helt almindelige dagligdags ting som rengøringsmidler, parfume, vaskepulver, maling og tobaksrøg. Ting, som de fleste af os slet ikke lægger mærke til. I disse tilfælde taler man om duft- og kemikalieoverfølsomhed – også kaldet MCS.

Publikationer

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Rapporten gennemgår den internationale faglitteratur om MCS (i Danmark også kaldet duft- og kemikalieoverfølsomhed) og konkluderer, at MCS eksisterer. Læs mere:
Miljøprojekt, nr. 741, 2002, Duft- og kemikalieoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity, MCS
Rapporten på engelsk

På Astma og AllergiDanmarks hjemmeside kan du finde omfattende informationer om MCS