Definitioner: kemiske stoffer, produkter, blandinger og artikler

På kemikalieområdet anvendes en bestemt terminologi. Der er begreber, som det er godt at kende. Det er bl.a kemikalier, kemiske stoffer, kemiske produkter/blandinger og artikler.

Kemikalier er en samlet betegnelse for kemiske stoffer og blandinger af disse.

Et kemisk stof er et grundstof og forbindelser heraf, som er naturligt eller industrielt fremstillet. I teknisk og lovgivningsmæssig forstand defineres et kemisk stof som "stoffet, som det forekommer, eller som det fremstilles”. Et kemisk stof kan indeholde tilsætningsstoffer, som er nødvendige for at bevare stoffets stabilitet. Kemiske stoffer kan også indeholde andre urenheder fra fremstillingsprocessen.

Et kemisk produkt/blanding er en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer. Et kemisk produkt kan være fast, flydende eller gasformigt. Maling og vaskemiddel er eksempler på kemiske produkter.

En artikel er en genstand, der under fremstillingen har fået en bestemt form, overflade eller design, som har større betydning for dens endelige funktion end dens kemiske sammensætning har. Eksempler på artikler er biler, tekstiler og elektronisk udstyr

Se flere definitioner på kemikalieområdet under spørgsmål og svar