Lovgivning

Virksomheder har pligt til at kende reglerne i kemikalielovgivningen. Det gælder både virksomheder der producerer, importerer og markedsfører et kemisk stoffer, blandinger og artikler. I visse tilfælde gælder det også forhandlere og professionelle brugere.

Lovgivningen på kemikalieområdet er kompleks med mange forgreninger. Loven om kemiske stoffer og produkter er helt central - og også de mere end 50 bekendtgørelser, som forbyder eller begrænser adgangen til at bruge forskellige stoffer, for eksempel tungmetaller og drivhusgasser. Overbygningen på det hele - nemlig EU-reglerne - spiller også en central rolle. 
Der er mange forhold, du skal være opmærksomhed på - og det gælder om at finde den letteste vej til overblikket.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række værktøjer, som du kan bruge til at få et overblik over de vigtigste regler, som du skal overholde.