Rapporter/publikationer

AMAP er Arktisk Råds miljøovervågningsprogram, hvis fokusområder er forurening, klimaændringer og konsekvenserne heraf for det arktiske miljø.

AMAP har udarbejdet rapporter om tilstanden i det arktiske miljø og anbefalinger om miljømæssige tiltag.

De data, der er brugt, er fra første og anden fase af overvågningsprogrammet i perioden fra 1991-2002, samt fra andre, videnskabelige undersøgelser. De organisationer, der repræsenterer de oprindelige folk på Arktis, har desuden bidraget med viden om det arktiske miljø.


Den første tilstandsrapport udkom i 1998. I den forbindelse blev der udarbejdet en mere populærvidenskabelig rapport: "Arctic Pollution Issues: A State of the Arctic Environment Report", som opsummerer resultaterne og indeholder anbefalinger til ministrene. Denne rapport findes i en dansk og en grønlandsk version.

I forbindelse med AMAP’s anden fase blev der publiceret en række rapporter, som er tilgængelige på AMAPs hjemmeside . Derudover publicerede AMAP i 2002 en populærvidenskabelig bog "Arctic Pollution 2002" , som opsummerer resultaterne af anden fase og tilsvarende indeholder anbefalinger om kommende tiltag.

Fald i niveauer af PFOS:
Præsentation af nyeste AMAP-data (SETAC-konference)