Indsatsområder

AMAP er Arktisk Råds miljøovervågningsprogram, hvis fokusområder er forurening, klimaændringer og konsekvenserne heraf for det arktiske miljø.

I den første fase af AMAP (1991-1996) har Danmark haft fokus på at implementere AMAP-programmet i Grønland og på Færøerne. Det er hovedsageligt gennemført af Miljøstyrelsen og Dansk Polarcenter. Desuden har en lang række andre institutioner deltaget i samarbejdet: Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Forskningscenter Risø, Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi, Grønlands Fiskeriundersøgelser og Grønlands Forundersøgelser.

Resultaterne fra undersøgelserne i Grønland indgår i AMAP's internationale tilstandsrapporter. Resultaterne ligger også til grund for publikationer, som specifikt belyser miljøtilstanden i Grønland. Publikationerne kan downloades eller bestilles gratis i Miljøministeriets Netboghandel .

I den kommende periode i AMAP arbejder de arktiske landene med en justeret udgave af overvågningsprogrammet, som er lavet på baggrund af resultaterne og erfaringerne fra det hidtidige arbejde. Desuden arbejder AMAP nu i højere grad på specifikke emner, som er mere detaljerede og tilbundsgående. Arbejdet for den kommende periode i AMAP er beskrevet i den seneste strategi fra 2004.
I 2004 udgav AMAP en rapport om konsekvenserne for de forventede klimaændringer i Arktis (Arctic Climate Impact Assessment, ACIA) i samarbejde med CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) – en arbejdsgruppe under Arktisk Råd og Det Arktiske Forskningssamarbejde (International Arctic Science Committee)  .

Læs mere om:

Indsatsen i Grønland og på Færøerne

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme)