AMAP's delprogrammer

AMAP er Arktisk Råds miljøovervågningsprogram, hvis fokusområder er forurening, klimaændringer og konsekvenserne heraf for det arktiske miljø.

Den samlede AMAP-strategi består af en række delprogrammer:

  • Menneskets sundhed
  • Overvågning af det marine miljø.
  • Overvågning af landmiljø og ferskvandsmiljø.
  • Overvågning af luftmiljø
  • Klima og UV-stråling

De beskriver tilsammen miljøforholdene i Arktis og de problemer, der er knyttet hertil.

Danmark koordinerer sammen med Canada arbejdet om menneskets sundhed og arbejdet med kviksølv og andre tungmetaller.

Læs mere omkring AMAP her:

AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) på deres egen hjemmeside .