9. Mere UV-stråling

Forøget ultraviolet stråling vil påvirke mennesker, planter og dyr.

  • Stratosfærens ozonlag over Arktis forventes ikke at blive forbedret væsentligt - i hvert fald ikke indenfor de næste årtier. Det skyldes drivhusgassernes indvirken på stratosfærens temperatur. Det forventes derfor også, at UV-strålingen fortsat vil være forhøjet i de kommende årtier.
  • Det er derfor sandsynligt, at den nuværende generation af unge i Arktis vil modtage en UV-dosis, der er 30% større end nogen tidligere generation.
  • Forhøjet UV-stråling kan medføre hudkræft, grå stær og forstyrrelser af immunforsvaret.
  • Forhøjet UV-stråling kan ødelægge fotosyntesen hos planter og have skadelige effekter på de tidlige livsstadier hos fisk og padder.
  • Nogle arktiske økosystemer er sandsynligvis i fare, fordi den største forøgelse af UV-stråling sker om foråret. Det sker samtidig med at følsomme arter, der normalt er beskyttet af is- og snedække, er mere blottede pga. den øgede smeltning.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten