8. Konsekvenser for oprindelige samfund

Oprindelige samfund står overfor store økonomiske og kulturelle påvirkninger.

  • Mange oprindelige folk er afhængige af jagten på isbjørne, hvalrosser, sæler og rensdyr samt fiskeri. Det er ikke kun for at skaffe føde og understøtte den lokale økonomi, men også som basis for den kulturelle og samfundsmæssige identitet.
  • Ændringer i arternes territorieområder, deres tilgængelighed og de forringende muligheder for at forudsige vejret og transportsikkerheden udgør væsentlige trusler i forhold til sundhed og fødesikkerhed og truer muligvis endda nogle kultures overlevelse.
  • Viden og erfaring fra de oprindelige folk i Arktis udgør en vigtig kilde til information om klimaændringer. ACIA-rapporten og andre videnskabelige undersøgelser indikerer, at der allerede er sket betydelige ændringer.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten