7. Konsekvenser for infrastruktur

Tøvejr vil få transport, bygninger og anden infrastruktur til at bryde sammen.

  • Transport og industrier på landjorden inklusiv olie- og gasindvinding samt skovbrug vil i stigende grad bryde sammen. Det skyldes, at der vil blive en kortere periode, hvor isveje og veje over tundraen er tilstrækkeligt frosne til, at der kan ske færdsel på dem.
  • Efterhånden som den frosne jord tør, er det sandsynligt, at mange af de eksisterende bygninger, veje, olie/gasledninger, lufthavne og industrianlæg bliver destabiliseret, hvilket vil kræve betydelig ombygning, vedligehold og investeringer.
  • Fremtidig udvikling vil kræve, at man tager højde for temperaturstigninger og vil øge bygge- og vedligeholdelsesomkostningerne. Permafrostens nedbrydning vil også påvirke økosystemer pga. sammensynkninger af overfladejorden, tørlægning af søer, udvikling af vådområder og træfald i udsatte områder.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten