6. Konsekvenser for naturressourcer og skibstransport

En reduceret udbredelse af isen vil med stor sandsynlighed føre til mere skibstransport og lettere adgang til gas-, olie- og mineralressourcer.

  • Den fortsatte reduktion af havisen vil med stor sandsynlighed gøre det muligt at sejle i en længere periode og give lettere adgang til Arktis’ naturressourcer.
  • På længere sigt vil en åbning af den nordlige sejlrute formentlig gøre trans-arktisk sommersøfart fordelagtig. Til at begynde med kan en øget drivis i nogle af Nordvestpassagens kanaler gøre søfart mere vanskelig.
  • Reduktionen af havisens udbredelse vil give bedre betingelser for off-shore indvinding af gas og olie, selvom øget drivis vil kunne være en hindring for nogle aktiviteter.
  • Suverænitets- og sikkerhedsspøgrsmål vil opstå ved muligheden for mere sejllads, ligesom der formentligt vil opstå spørgsmål om sociale, kulturelle og miljømæssige forhold.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten