5. Konsekvenser for kystområder

Mange kystsamfund og kystanlæg vil blive mere udsatte for storme.

  • I takt med at havet stiger, og havisen forsvinder, vil en omfattende kysterosion blive et stigende problem. Det vil give større bølger, og stærkere vindstød vil få mulighed for at nå kysten.
  • Langs nogle kyststrækninger vil den smeltede permafrost øge sårbarheden overfor erosion.
  • Risikoen for oversvømmelser af kystnære vådområder forventes at stige, hvilket vil påvirke samfundet og de naturlige økosystemer.
  • I nogle tilfælde er kystsamfund og industrier allerede i dag truet og bliver tvunget til at flytte, mens andre står overfor større risici og omkostninger.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten