4. Konsekvenser for dyr

Dyrearternes sammensætning, antal, udbredelsesområder og fordeling vil ændre sig.

  • Reduktionen af havisens udbredelse vil drastisk indskrænke isbjørnens leveområder på havet. Det samme gælder for sæler og nogle fuglearter, der er afhængige af isflager. Disse arter risikerer at uddø.
  • Rensdyr og andre landlevende dyrearter vil formentlig blive påvirket negativt af klimaændringer, der vil ændre deres adgang til føde, yngleområder og historiske vandreruter.
  • Arternes udbredelsesområde forudses at skifte mod nord, hvilket vil bringe nye arter ind i Arktis, samtidig med at udbredelsesområdet for nogle af de nuværende arter vil blive alvorligt indskrænket.
  • Nye indvandrede arter vil kunne medbringe sygdomme, der kan overføres til mennesker i Arktis.
  • Dele af det arktiske havfiskeri, der er af global vigtighed og som også bidrager væsentligt til den arktiske regions økonomi, vil formentlig blive mere produktivt. Til gengæld vil det nordlige ferskvandsfiskeri formentlig blive hårdt presset.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten