10. Mange stressfaktorer

Mange faktorer indvirker på hinanden og påvirker mennesker og økosystemer.

  • Klimaændringerne sker parallelt med mange andre stressfaktorer: Omfattende kemisk forurening, overfiskning, ændringer i arealanvendelsen, opsplittelse af habitater, befolkningstilvækst samt kulturelle og økonomiske ændringer.
  • Kombinationen af de mange stressfaktorer kan forstærke påvirkningen af menneskers og økosystemers sundhed og velbefindende.
  • Unikke omstændigheder i de arktiske regioner bestemmer, hvilke stressfaktorer der er mest markante, og hvordan de indvirker på hinanden.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten