1. Det arktiske miljø bliver varmere

Temperaturen stiger i de arktiske områder og betydelige ændringer må forudses.

  • Den gennemsnitlige temperatur i Arktis er steget mere end dobbelt så meget som temperaturen i resten af verden indenfor de seneste få årtier dog med nogen variation hen over regionen.
  • Der er en udbredt smeltning af gletsjere og havis og kortere perioder med snefald.
  • Stigningen af atmosfærens indhold af drivhusgasser fra menneskelige aktiviteter – hovedsagelig afbrændingen af fossilt brændstof – forudses at ville føre til en yderligere opvarmning på omkring 4-7 grader C over de næste hundrede år.
  • Mere nedbør, kortere og varmere vintre og en betydelig nedgang i sne- og isdækket er blandt de forudsete ændringer, som med stor sandsynlighed vil vare ved i århundreder.
  • Større uventede ændringer og variationer i vejrforholdene er også mulige.

Tilbage til oversigt over hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten