Hovedkonklusioner fra ACIA-rapporten

Det arktiske miljø er sårbart overfor ydre påvirkninger såsom klimaændringer og ophobning af kemiske stoffer.

Arktisk Råd udgav i 2004 ACIA-rapporten, som beskriver og vurderer de forventede klimaændringer i Arktis og deres konsekvenser. Nedenfor kan du se en oversigt over rapportens hovedkonklusioner.

 1. Det arktiske miljø bliver varmere: Temperaturen stiger i de arktiske områder og betydelige ændringer må forudses
 2. De globale konsekvenser : Opvarmning af Arktis og effekterne af klimaændringerne har globale konsekvenser
 3. Konsekvenser for vegetationen : Udbredelsen af forskellige arktiske vegetationszoner vil efter al sandsynlighed ændre sig, hvilket vil have vidtrækkende konsekvenser
 4. Konsekvenser for dyr : Dyrearternes sammensætning, antal, udbredelsesområder og fordeling vil ændre sig
 5. Konsekvenser for kystområder : Mange kystsamfund og kystanlæg vil blive mere udsatte for storme
 6. Konsekvenser for naturressourcer og skibstransport : En reduceret udbredelse af isen vil med stor sandsynlighed føre til mere skibstransport og lettere adgang til gas-, olie- og mineralressourcer
 7. Konsekvenser for infrastruktur : Tøvejr vil få transport, bygninger og anden infrastruktur til at bryde sammen
 8. Konsekvenser for oprindelige samfund : Oprindelige samfund står overfor store økonomiske og kulturelle påvirkninger
 9. Mere UV-stråling : Forøget ultraviolet stråling vil påvirke mennesker, planter og dyr
 10. Mange stressfaktorer : Mange faktorer indvirker på hinanden og påvirker mennesker og økosystemer
 11. Særligt om Grønland